init.sh

#!/bin/sh

REAL_INIT=/sbin/init.sysvinit


print() { echo -e "\e[1;36m$1\e[0m"; }

if [ -x /sbin/runlevel -a "`/sbin/runlevel`" != "unknown" ]; then
  print "Not unknown runlevel => Exec real init ..."
  exec $REAL_INIT $@
fi

/etc/init.d/rcS.sh

print "End of init script => Exec real init ..."
exec $REAL_INIT $@

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from init.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/multimedia/enigma2_dvb_stb/init.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-08-07 16:14:19 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).