init.common

#
# init scripts configuration
#
TTY_GRP=5
TTY_MODE=620
HOSTNAME=xpeedlx3
CHROOT=/debian
VIDEOMODE=1080p
NET_IP="172.16.16.18/28"
NET_GW="172.16.16.17"
USE_DHCP="no"

load_kernel_modules() {
 # Realtek RTL2832 + R820T USB DVB-T tuner
 # modprobe r820t; modprobe rtl2832; modprobe dvb_usb_rtl28xxu
}


#
# init scripts common functions
#
print() { echo -e "\e[1;36m$1\e[0m"; }

prepareChroot() {
 mount -t proc proc $1/proc
 mount -t sysfs sysfs $1/sys
 mount -t tmpfs tmpfs $1/run
  mkdir $1/run/tmp $1/run/lock
  mkdir $1/run/log $1/run/cache $1/run/cache/debconf $1/run/media
  chmod 1777 $1/run/tmp $1/run/lock
  chmod 0755 $1/run/log $1/run/cache $1/run/cache/debconf $1/run/media
 mount -o rbind /dev $1/dev
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from init.commonCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/multimedia/enigma2_dvb_stb/init.common) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2018-06-21 18:08:11 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).