chroot.sh

#!/bin/sh

. /etc/init.d/init.common

startstop() {
 print "$2 $1 in $CHROOT chroot"
 chroot $CHROOT /etc/init.d/$1 $2
}

case $1 in
 "start")
  startstop urandom $1
  startstop rsyslog $1
  startstop cron $1
  startstop ssh $1
  print "run ntpdate in $CHROOT chroot"
  chroot $CHROOT /usr/sbin/ntpdate-debian
  print "run oscam in $CHROOT chroot"
  chroot $CHROOT /var/tuxbox/oscam -b -r 2
  ;;
 "stop")
  sleep 1
  startstop ssh $1
  startstop cron $1
  startstop rsyslog $1
  startstop urandom $1
  ;;
 "getty")
  print "run getty in $CHROOT chroot"
  exec chroot $CHROOT /sbin/getty 38400 tty2
  ;;
 "FBconsole")
  print "run fbconsole in $CHROOT chroot"
  for i in 1 2 3 4 5; do
   [ -x /dev/vcsa2 ] || sleep 3
  done
  exec chroot $CHROOT /usr/local/bin/FBconsole
  ;;
 "enigma2")
  print "run enigma2 in $CHROOT chroot"
  exec chroot $CHROOT /usr/local/bin/enigma2
  ;;
 *)
  chroot $CHROOT $@
  ;;
esac

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from chroot.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/multimedia/enigma2_dvb_stb/chroot.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2018-06-21 19:19:10 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).