zabbix_get_from_history.sh

#!/bin/bash

USER=zabbix
PASSWORD=secret
DATABASE=zabbix

if [ $# -ne 2 ]; then
  echo "USAGE: $0 hostname item.key"
  exit
fi

echo "SELECT v.value FROM hosts h JOIN items i JOIN history v ON
  (i.hostid=h.hostid AND v.itemid = i.itemid AND v.clock = i.lastclock AND h.host='$1' AND i.key_='$2');" |
  mysql -u$USER -p$PASSWORD $DATABASE | tail -n1 

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from zabbix_get_from_history.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/zabbix/zabbix_get_from_history.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).