klimy.xsl

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="2.0"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
 exclude-result-prefixes="fn"
>
 <xsl:output method='text' encoding='utf-8' />
 <xsl:param name="hostname" />

 <xsl:variable name="LF"><xsl:text>
</xsl:text></xsl:variable>

 <xsl:strip-space elements="*" />
 
 <xsl:template match="Item">
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="Label='Return Air Temperature'">
    <xsl:value-of select="$hostname" />
    <text> temperatura </text>
    <xsl:value-of select="Value"/>
    <xsl:value-of select="$LF"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="Label='Return Air Humidity'">
    <xsl:value-of select="$hostname" />
    <text> wilgotnosc </text>
    <xsl:value-of select="Value"/>
    <xsl:value-of select="$LF"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="Label='Unit Status'">
    <xsl:value-of select="$hostname" />
    <text> status.unit </text>
    <xsl:apply-templates select="Value" />
    <xsl:value-of select="$LF"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="Label='Cooling Status'">
    <xsl:value-of select="$hostname" />
    <text> status.cooling </text>
    <xsl:apply-templates select="Value" />
    <xsl:value-of select="$LF"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="Label='Electrical Heater Status'">
    <xsl:value-of select="$hostname" />
    <text> status.heater </text>
    <xsl:apply-templates select="Value" />
    <xsl:value-of select="$LF"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="Label='Dehumdification Status'">
    <xsl:value-of select="$hostname" />
    <text> status.dehumdification </text>
    <xsl:apply-templates select="Value" />
    <xsl:value-of select="$LF"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="Label='Humidifier Status'">
    <xsl:value-of select="$hostname" />
    <text> status.humidifier </text>
    <xsl:apply-templates select="Value" />
    <xsl:value-of select="$LF"/>
   </xsl:when>
  </xsl:choose>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="Value">
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="text()='On'">
    <text>1</text>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="text()='Unit On'">
    <text>1</text>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="text()='Off'">
    <text>0</text>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="text()='Unit Off'">
    <text>0</text>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <text>2</text>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from klimy.xslCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/zabbix/klimy.xsl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).