Zabbix

Zabbix jest rozbudowanym systemem do monitorowania hostów i stanu sieci, można powiedzieć że łączy funkcjonalność systemów takich jak Nagios i Munin. Konfiguracja odbywa się przez interfejs WWW i trzymana jest (podobnie jak dane) w bazie SQL, może być jednak importowana i eksportowana do XMLa co umożliwia jej łatwa masową edycję. Poniżej zamieszczam kilka skryptów i projektów związanych z tym systemem:

Zobacz też: Comparison of network monitoring systems, MonitCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/zabbix) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-10 11:34:17 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).