sysmon_server.conf

# czy uzywamy pliku blokad zapobiegajacego wysylaniu wielokrotnych
# komunikatow o tym samym hoscie
USE_BLOCK=true

# surfix dla kopi bliku blokad gdy host ozyl ...
# puste jezeli nie chcemy robic backupu
BLOCK_BACKUP_SURFIX=".`date +'%FT%T'`"

# czy pomijamy hosty z pliku blokad w opołączeniach SSH
USE_BLOCK_FOR_SSH=true

# plik blokad
BLOCK_FILE="$system_dir/block.txt"# ile razy prubujemy zanim uznamy za martwego
RECHECK_RETRY=2

# ile czasu [s] odczekujemy przy ponownych probach
RECHECK_TIME=30

# czy rechek robic nawet gdy dla poprzedniego hostu nie przyniusl skutku
RECHECK_ANY=false;# nazwa monitorowanej grupy hostow uzywana w powiadomieniach
SYSTEM_NAME="ICM"

# konfiguracja adresow powiadamiania
ADMIN_SMTP=""
ADMIN_XMPP=""

# konfiguracja programow wysylajacych
SENDEMAIL_OPTIONS="-s localhost"
MAIL_FROM=""
SENDXMPP_AUTH_FILE="$system_dir/xmpp.conf"# funkcja odpowiedzialna za rzeczywiste wykonanie komendy na zdalnym hoście
# $1 - host address, $2 - komenda
RUN_REMOTE() {
  echo "$2" | ssh -i $system_dir/sysmon.ssh_id $1
}# konfiguracja skladowania informacji o uptime
UPTIME_FILE="$system_dir/uptime"

# plik tymczasowy przetrzymujący błędy przed ich wysłaniem ...
ERROR_TMP_FILE="$system_dir/error"


# konfiguracja monitorowanych hostow
HOSTS=""

#  lista pozostalych hostow
HOSTS_PING_ONLY=""


# lista urli do sprawdzania
URL_CHECK_LIST=""

# lista usług do sprawdzania przez dostępność portu
SERVICES_CHECK_LIST=""

# czy niedostępność hosta świadczoączego usługę jest błędem usługi (1 = tak, 0 = nie)
CHECK_FOR_DEAD_SERVICES=0

# czy uzywamy pliku blokad dla sprawdzania usług
USE_BLOCK_FOR_SERVICES=true

# funkcja w ramach której można definiować własne testy usług
# (np. sprawdzanie odpowiedzi DNSowej przy pomocy `dig @host pytanie`)
# jeżeli wyprodukuje cokolwiek na STDOUT zsostanie to przesłane w ramach komunikatu o stanie usług
# addional_services_check() { : }

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from sysmon_server.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/sysmon/sysmon_server.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).