SNMP-BACnet gateway

Jest to konfigurowalna bramka pomiędzy SNMP a BACnet. Bramka służy do udostępniania informacji z urządzeń korzystających z SNMP (wersja 1 i 2c) w sieci BACnetowej - stroną nawiązującą połączenia (odpytującą) jest BACnet.

Obsługa SNMP oparta jest na bibliotece libnetsnmp, natomiast obsługa BACnetu oparta jest na BACnet Stack (testowane z wersją 0.5.5).

POBIERZ

W archiwum dostępna jest pełna wersja źródeł - zawierająca stos BACnet'owy oraz linkowane statycznie pliki biblioteki libnetsnmp oraz bibliotek powiązanych.Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/snmp-bacnet_gateway) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-10 11:32:57 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).