i2c-1wire.h

#ifndef I2C_1WIRE_H_
#define I2C_1WIRE_H_

// wymagamy biblioteki "libi2c-dev" z http://www.lm-sensors.org
#include <linux/i2c-dev.h>

#define DS2482_RESET       0xF0
#define DS2482_SET_READ_PTR    0xE1
#define DS2482_WRITE_CONFIG    0xD2
#define DS2482_1WIRE_RESET    0xB4
#define DS2482_1WIRE_WRITE_BYTE  0xA5
#define DS2482_DATA        0xE1

int ds2482_reset(int fd) {
 int i, status;
 if (i2c_smbus_write_byte(fd, DS2482_1WIRE_RESET))
  return -1;
 
 for (i=0; i<10; i++) {
  usleep(2);
  status = i2c_smbus_read_byte(fd);

  if (status < 0) {
   return -2;
  } else if ((status & 0x01) == 0) { // 1-wire NOT busy
   return 0;
  }
 }
  
 return -9;
}

int ds2482_send_and_get(int fd, char wr) {
 int i, status;
 if ( i2c_smbus_write_byte_data(fd, DS2482_1WIRE_WRITE_BYTE, wr) < 0 )
  return -1;
 
 for (i=0; i<10; i++) {
  usleep(2);
  status = i2c_smbus_read_byte(fd);

  if (status < 0) {
   return -2;
  } else if ((status & 0x01) == 0) { // 1-wire NOT busy
   if (i2c_smbus_write_byte_data(fd, DS2482_SET_READ_PTR, DS2482_DATA) < 0)
    return -3;
   
   return i2c_smbus_read_byte(fd);
  }
 }

 return -9;
}

int open_i2c_device(const char *dev_file, int addr) {
 // open i2c bus interface
 int fd = open(dev_file, O_RDWR);
 if (fd < 0)
  return -1;
 
 // set slave addres
 if (ioctl(fd, I2C_SLAVE, addr) < 0)
  return -2;
 
 return fd;
}

#endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from i2c-1wire.hCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/one_wire/i2c-1wire.h) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).