1wire_temperatura.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <arpa/inet.h>


#define I2C_DEVICE "/dev/i2c-1"
#define DS2482_ADDR 0x18

#define NO_USE_SYSLOG
#include "error_reporting.h"

#include "i2c-1wire.h"

int main(int argc, char **argv) {
 int i2c_fd, ret, i, len;
 uint8_t ds18b20_addr[8];
 
 if (argc != 9) {
  printf("USAGE: %s space sepatred 8 bytyes of ds18b20 thermometer address\n", argv[0]);
  return 1;
 }
 printf("Using 1wire address: ");
 for (i=0; i<8; i++) {
  ds18b20_addr[i]=strtoul(argv[i+1], 0, 0);
  printf("0x%X ", ds18b20_addr[i]);
 }
 printf("ON 0x%X i2c device on %s\n", DS2482_ADDR, I2C_DEVICE);
 
 /// otwarcie i konfiguracja mosta i2c - 1wire
 i2c_fd = open_i2c_device(I2C_DEVICE, DS2482_ADDR);
 if (i2c_fd < 0) {
  printf("ERROR WHILE OPENING I2C (%d)\n", i2c_fd);
  return 3;
 }
 if (ret = i2c_smbus_write_byte(i2c_fd, DS2482_RESET)) {
  printf("ERROR IN I2C COMMUNICATION (%d)\n", ret);
  return 4;
 }
 if (ret = i2c_smbus_write_byte_data(i2c_fd, DS2482_WRITE_CONFIG, 0xe1) < 0) {
  printf("ERROR IN I2C COMMUNICATION (%d)\n", ret);
  return 5;
 }
 
 
 /// polecenie konwersji temperaturty dla DS18B20
 uint8_t ow_buf[12];
 if (ret= ds2482_reset(i2c_fd)) {
  printf("ERROR IN RESET (%d)\n", ret);
  return 5;
 }
 
 #ifdef USE_CONVERT_ALL
  ow_buf[0]=0xCC;
  ow_buf[1]=0x44;
  len=1;
 #else
  ow_buf[0]=0x55;
  for(i=0; i<8; i++){
   ow_buf[i+1] = ds18b20_addr[i];
  }
  ow_buf[9]=0x44;
  len=9;
 #endif
 
 for (i=0; i <len; i++) {
  ret = ds2482_send_and_get(i2c_fd, ow_buf[i]);
  if (ret<0) {
   printf("ERROR IN SET/GET (%d)\n", ret);
   return 6;
  }
 }
 
 i2c_smbus_write_byte_data(i2c_fd, DS2482_WRITE_CONFIG, 0xa5); // "power byte"
 
 ret = ds2482_send_and_get(i2c_fd, ow_buf[len]);
 if (ret<0) {
  printf("ERROR IN SET/GET (%d)\n", ret);
  return 6;
 }
 
 
 sleep(1);
 
 
 /// odczyt temperaturty z DS18B20
 if (ret= ds2482_reset(i2c_fd)) {
  printf("ERROR IN RESET (%d)\n", ret);
  return 7;
 }
 
 ow_buf[0]=0x55;
 for(i=0; i<8; i++){
  ow_buf[i+1] = ds18b20_addr[i];
 }
 ow_buf[9]=0xbe;
 ow_buf[10]=0xff;
 ow_buf[11]=0xff;
 
 for (i=0; i <12; i++) {
  ret = ds2482_send_and_get(i2c_fd, ow_buf[i]);
  if (ret<0) {
   printf("ERROR IN SET/GET (%d)\n", ret);
   return 8;
  }
  ow_buf[i] = ret;
 }
 
 
 /// parsowanie temperatury
 if (
  (ow_buf[10]==0x50 && ow_buf[11]==0x05) || \
  (ow_buf[10]==0xf8 && ow_buf[11]==0x07) || \
  (ow_buf[10]==0xff && ow_buf[11]==0xff)
 ) {
  printf("ERROR in read temperature");
  return 9;
 } else {
  float val = (short)(ow_buf[11] << 8 | ow_buf[10]) / 16.0;
  printf("TEMPERATURE: %f\n", val);
  return 0;
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from 1wire_temperatura.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/one_wire/1wire_temperatura.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).