monitor_modbus.sh

#!/bin/sh

# rozdzielana przecinkami lista odbiorców mailowych
MAIL_TO="alarmy@example.org"

# adres nadawcy
MAIL_FROM="alarmy@example.org"

# serwer pocztowy
MAIL_VIA="192.168.119.13"

# send_alert priority message_short message_full
send_alert() {
 echo "$2"
 
 # wysyłanie maila
 echo "$3" | email -n "monitor_di.sh" -f $MAIL_FROM -r $MAIL_VIA -s "$2" $MAIL_TO
 
 # wysyłanie SMSa poprzez centralny skrypt z systemu smtp2sms
 echo -e "Subject: Alarm z BMS\n\nSite number: NPE Priority $1\nAlarm block description: $2" |
  /opt/smtp2sms/mail2sms.sh
}

# liczba monitorowanych pozycji
NUM=7

# ustawienie wstepne stanow na OK
for i in `seq 1 $NUM`; do
 eval STANY_$i=OK
 eval INFO_$i=\"RINF$i - za duzy prad\"
 eval PRIO_$i=50
 eval MAX_$i=75
 eval MIN_$i=0
done

# prady na RINF
ADRESY_1="17, 18"
ADRESY_2="19, 20"
ADRESY_3="21, 22"
ADRESY_4="23, 24"
ADRESY_5="25, 26"
ADRESY_6="27, 28"

# prad na A14
ADRESY_7="14"
INFO_7="A14 - za duzy prad"
MAX_7=99


while true; do
 for i in `seq 1 $NUM`; do
  tmp="ADRESY_$i"
  tmp=$(C='eval "echo \$$tmp"'; eval $C)
  val=`sqlite3 /tmp/modbus.db 'SELECT MAX(val) FROM data WHERE address in ('"$tmp"') AND register in (1042,1044,1046)' |
   cut -f1 -d.`
  
  tmp="STANY_$i"
  tmp=$(C='eval "echo \$$tmp"'; eval $C)
  tmp2="MAX_$i"
  tmp2=$(C='eval "echo \$$tmp2"'; eval $C)
  tmp3="MIN_$i"
  tmp3=$(C='eval "echo \$$tmp3"'; eval $C)
  if [ "$val" -gt "$tmp2" -o "$val" -lt "$tmp3" ]; then
   if [ "$tmp" != "ALARM" ]; then
    eval STANY_$i=ALARM
    tmp="INFO_$i"
    tmp=$(C='eval "echo \$$tmp"'; eval $C)
    tmp2="PRIO_$i"
    tmp2=$(C='eval "echo \$$tmp2"'; eval $C)
    send_alert $tmp2 "$tmp, Active"
   fi
  else
   if [ "$tmp" != "OK" ]; then
    eval STANY_$i=OK
    tmp="INFO_$i"
    tmp=$(C='eval "echo \$$tmp"'; eval $C)
    tmp2="PRIO_$i"
    tmp2=$(C='eval "echo \$$tmp2"'; eval $C)
    send_alert $tmp2 "$tmp, Not Active"
   fi
  fi
 done;
 
 sleep 300
done 2>&1 | logger -p daemon.info -t monitor_modbus.sh

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from monitor_modbus.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/modbus/monitor_modbus.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).