item.template.xml

    <item type="2" key="pm710.${REGISTER}" value_type="0">
     <description>${NAME}</description>
     <ipmi_sensor></ipmi_sensor>
     <delay>300</delay>
     <history>90</history>
     <trends>365</trends>
     <status>0</status>
     <data_type>0</data_type>
     <units>${UNIT}</units>
     <multiplier>${MULTIPLIER}</multiplier>
     <delta>0</delta>
     <formula>${FORMULA}</formula>
     <lastlogsize>0</lastlogsize>
     <logtimefmt></logtimefmt>
     <delay_flex></delay_flex>
     <authtype>0</authtype>
     <username></username>
     <password></password>
     <publickey></publickey>
     <privatekey></privatekey>
     <params></params>
     <trapper_hosts></trapper_hosts>
     <applications>
      <application>${GROUP}</application>
     </applications>
    </item>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from item.template.xmlCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/modbus/item.template.xml) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).