install_and_run.sh

#!/bin/sh

exec 1>/var/log/smtp2sms.log
exec 2>&1

BASEDIR='/mnt/nand'

ln -s $BASEDIR/modbus /opt/modbus

sqlite3 /tmp/modbus.db < /opt/modbus/modbus_reader.sql
#for addr in `seq 5 28`; do for reg in `seq 1002 2 1202`; do
for addr in 14 `seq 17 28`; do for reg in `seq 1042 2 1046`; do
  echo "INSERT INTO data VALUES ($addr, $reg, NULL, 0);";
done; done | sqlite3 /tmp/modbus.db

/opt/modbus/modbus_reader &
/opt/modbus/monitor_modbus.sh 2>&1 &

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from install_and_run.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/modbus/install_and_run.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).