header.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zabbix_export version="1.0" date="13.01.11" time="14.14">
 <hosts>
  <host name="analizator PM710 full">
   <proxy_hostid>0</proxy_hostid>
   <useip>1</useip>
   <dns></dns>
   <ip>0.0.0.0</ip>
   <port>10050</port>
   <status>3</status>
   <useipmi>0</useipmi>
   <groups>
    <group>@My_Templates</group>
   </groups>
   <triggers/>
   <items>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from header.xmlCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/modbus/header.xml) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).