analizatory.php

<?php
 $HOST = strtr($_GET["id"], ";'\"$%", "_____");
?>
<html>
<head>
 <title>Odczyty z analizatora <?php echo $HOST; ?></title>
 <style type="text/css">
 /* <![CDATA[ */
 body { background-color: #F5F5F5; }
 table { background-color: #808080; margin-top:10pt; }
 td { background-color: #E0E0E0; text-align:right; }
 th { background-color: white; font-weight:bold; text-align:center; }
 /* ]]> */
 </style>
</head>
<body>
<h1 style="text-align:center">Odczyty z analizatora <?php echo $HOST; ?></h1>
<?php
 $db_host = "localhost";
 $db_database="zabbix";
 $db_user="zabbix";
 $db_pass="rmc490adKz0H";
 
 mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
 mysql_select_db($db_database);
 
 $max_time = 0;
 $min_time = 0xffffffff;
 $cur_time=time();
 
 $values = array();
 $item_cnt = 0;
 $graph = 0;

 // dane
 $sql = "SELECT v.clock, i.itemid, i.key_, v.value FROM hosts h JOIN items i JOIN history v ON (i.hostid=h.hostid AND v.itemid = i.itemid AND v.clock = i.lastclock AND h.host='" . $HOST . "');";
 $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die();
 while ($item = mysql_fetch_array($query)) {
  $item_cnt++;
  if ($item["clock"] > $max_time)
   $max_time = $item["clock"];
  if ($item["clock"] < $min_time)
   $min_time = $item["clock"];
  
  $values[ $item["key_"] ] = $item["value"];
  if ($item["key_"] == "pm710.1006")
   $graph = $item["itemid"];
 }

 // identyfikator wykresu
 $sql = "SELECT DISTINCT g.graphid FROM graphs_items gi JOIN graphs g ON (gi.graphid=g.graphid) WHERE g.name='PM710 - moce calkowite' AND itemid=$graph;";
 $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die();
 while ($item = mysql_fetch_array($query)) {
  $graph = $item["graphid"];
 }
 
 if ($item_cnt < 99) {
  echo ' <p style="text-align:center; color:red; font-weight:bold">W bazie znajduej się zbyt mała ilość wartości - niektóre z wartości wyświetlanych jako 0.000 mogą być związane z brakiem odczytu danej wartości</p>' . "\n";
 }
 if ($min_time + 60*6 < $cur_time || $max_time + 30 < $cur_time) {
  echo ' <p style="text-align:center; color:red; font-weight:bold">Niektóre z odczytanych danych moga być nieaktualne !!!</p>' . "\n";
 }
?>
 <p style="text-align:center"><a href="http://baszta.icm.edu.pl/zabbix/charts.php?graphid=<?php echo $graph; ?>">
  <img src="http://baszta.icm.edu.pl/zabbix/chart2.php?graphid=<?php echo $graph; ?>&amp;width=550&amp;height=160&amp;period=43200" alt="moce calkowite" />
 </a></p>
 
 <center><table width="80%">
  <tr><th width="33%"></th><th width="22%">calkowitej [kWh]</th><th width="22%">pozornej [kVAh]</th><th width="22%">biernej [kVARh]</th></tr>
  <?php printf("<tr><th>Zużycie energii</th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td></tr>\n", $values["pm710.1000"]/1000, $values["pm710.1002"]/1000, $values["pm710.1004"]/1000); ?>
 </table></center>
 
 <center><table width="80%">
  <tr><th width="33%"></th><th width="22%">minimalne</th><th width="22%">aktualne</th><th width="22%">maksymalne</th></tr>
<?php
 printf("\t\t<tr><th>Moc rzeczywista [kW]     </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td></tr>\n", $values["pm710.1104"]/1000, $values["pm710.1006"]/1000, $values["pm710.1154"]/1000);
 printf("\t\t<tr><th>Moc pozorna [kVA]      </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td></tr>\n", $values["pm710.1106"]/1000, $values["pm710.1008"]/1000, $values["pm710.1156"]/1000);
 printf("\t\t<tr><th>Moc bierna [kVAR]      </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td></tr>\n", $values["pm710.1108"]/1000, $values["pm710.1010"]/1000, $values["pm710.1158"]/1000);
 printf("\t\t<tr><th>Współczynnik mocy      </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td></tr>\n", $values["pm710.1110"], $values["pm710.1012"], $values["pm710.1160"]);
 printf("\t\t<tr><th>Częstotliwość [Hz]      </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td></tr>\n", $values["pm710.1112"], $values["pm710.1020"], $values["pm710.1162"]);
 printf("\t\t<tr><th>Napięcie miedzyfazowe A-B [V]</th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td></tr>\n", $values["pm710.1128"], $values["pm710.1054"], $values["pm710.1178"]);
 printf("\t\t<tr><th>Napięcie miedzyfazowe B-C [V]</th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td></tr>\n", $values["pm710.1130"], $values["pm710.1056"], $values["pm710.1180"]);
 printf("\t\t<tr><th>Napięcie miedzyfazowe C-A [V]</th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td></tr>\n", $values["pm710.1132"], $values["pm710.1058"], $values["pm710.1182"]);
?>
 </table></center>

 <center><table width="80%">
 <tr><th width="33%"></th><th width="13%">faza A</th><th width="13%">faza B</th><th width="13%">faza C</th><th width="13%">neutralny</th><th width="13%">3 fazy</th></tr>
<?php
 printf("\t\t<tr><th>Moc rzeczywista [kW]     </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td><td>%.3f</td></tr>\n",
                         $values["pm710.1066"]/1000, $values["pm710.1068"]/1000, $values["pm710.1070"]/1000, $values["pm710.1006"]/1000);
 printf("\t\t<tr><th>Moc pozorna [kVA]      </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td><td>%.3f</td></tr>\n",
                         $values["pm710.1072"]/1000, $values["pm710.1074"]/1000, $values["pm710.1076"]/1000, $values["pm710.1008"]/1000);
 printf("\t\t<tr><th>Moc bierna [kVAR]      </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td><td>%.3f</td></tr>\n",
                         $values["pm710.1078"]/1000, $values["pm710.1080"]/1000, $values["pm710.1082"]/1000, $values["pm710.1010"]/1000);
 printf("\t\t<tr><th>Prąd [A]           </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td></tr>\n",
                         $values["pm710.1034"], $values["pm710.1036"], $values["pm710.1038"], $values["pm710.1040"], $values["pm710.1018"]);
 printf("\t\t<tr><th>Napięcie [V]         </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td><td>%.3f</td></tr>\n",
                         $values["pm710.1060"], $values["pm710.1062"], $values["pm710.1064"], $values["pm710.1016"]);
 
 printf("\t\t<tr><th>Minimalny prąd [A]      </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td></tr>\n",
                         $values["pm710.1114"], $values["pm710.1116"], $values["pm710.1118"], $values["pm710.1120"]);
 printf("\t\t<tr><th>Maksymalny prąd [A]     </hd><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td></tr>\n",
                         $values["pm710.1164"], $values["pm710.1166"], $values["pm710.1168"], $values["pm710.1170"]);
 printf("\t\t<tr><th>Minimalne napięcie [V]    </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td><td></td></tr>\n",
                         $values["pm710.1122"], $values["pm710.1124"], $values["pm710.1126"]);
 printf("\t\t<tr><th>Maksymalne napięcie [V]   </hd><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td><td></td></tr>\n",
                         $values["pm710.1172"], $values["pm710.1174"], $values["pm710.1176"]);
 
 printf("\t\t<tr><th>THD w prądzie [%%]      </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td><td></td></tr>\n",
                         $values["pm710.1084"], $values["pm710.1086"], $values["pm710.1088"]);
 printf("\t\t<tr><th>Minimalne THD w prądzie [%%] </hd><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td><td></td></tr>\n",
                         $values["pm710.1134"], $values["pm710.1136"], $values["pm710.1138"]);
 printf("\t\t<tr><th>Maksymalne THD w prądzie [%%] </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td><td></td></tr>\n",
                         $values["pm710.1184"], $values["pm710.1186"], $values["pm710.1188"]);
 
 printf("\t\t<tr><th>THD w napięciu [%%]      </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td><td></td></tr>\n",
                         $values["pm710.1092"], $values["pm710.1094"], $values["pm710.1096"]);
 printf("\t\t<tr><th>Minimalne THD w napięciu [%%] </th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td><td></td></tr>\n",
                         $values["pm710.1142"], $values["pm710.1144"], $values["pm710.1146"]);
 printf("\t\t<tr><th>Maksymalne THD w napięciu [%%]</th><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td>%.3f</td><td></td><td></td></tr>\n",
                         $values["pm710.1192"], $values["pm710.1194"], $values["pm710.1196"]);
?> 
 </table></center>

 <p style="text-align:center; color:grey; font-size:small">Aktualny czas: <?php echo strftime("%F %T UTC", $cur_time); ?>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; Najnowsza wartość: <?php echo strftime("%F %T UTC", $max_time); ?>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; Najstarsza wartość: <?php echo strftime("%F %T UTC", $min_time); ?>
 </p>
</body>
</html>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from analizatory.phpCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/modbus/analizatory.php) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).