Master modbus RTU

Projekt stanowi implementację mastera modbus RTU dla platformy NPE. Jako że stanowi dość typowe linuxowe oprogramowanie stosunkowo łatwo może być przeniesiony na dowolna inna platformę zgodną z POSIX. System umożliwia zapis danych do lokalnej bazy danych opartej na sqlite3 (przy dużej liczbie obsługiwanych rejestrów UPDATE na takiej bazie na platformie NPE jest zbyt mało wydajny) a także zdalny zapis do systemu zabbix (własna implementacja sendera).

pliki źródłowe daemona odpytującego urządzenia poprzez modbus:

programy pomocnicze:

Pobierz

Koncepcje dalszego rozwoju

Zobacz też: Specyfikacja Modbus Application Protocol, libmodbusCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/modbus) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2016-04-17 08:38:22 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).