Monitoring

Dział ten gromadzi projekty programistyczne związane z monitoringiem pracy różnych systemów (zarówno informatycznych jak i infrastrukturalnych). Większość projektów rozwijana jest pod kontem monitoringu serwerowni. Bardziej elektroniczne projekty związane z automatyką domową przedstawione są w dziale inteligentny dom.

Na wstępie warto też wspomnieć o otwartym wieloplatformowym oprogramowaniu typu SCADA: SZARP, OpenSCADA oraz dużej użyteczności (także w zagadnieniach innych niż monitorowanie infrastruktury IT) programów do monitorowania sieci i serwerów typu Zabbix, Nagios, Cacti i innych.Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2019-04-01 21:09:02 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).