Uzyskiwanie pomocy :: Uzyskiwanie informacji o plikach, katalogach, poruszanie się w strukturze drzewa katalogów :: Zmiany w strukturze katalogów, kopiowanie przenoszenie usuwanie :: Pakowanie i kompresja :: Atrybuty i uprawnienia :: Wyszukiwanie plików i w plikach, porównywanie plików, ... :: Wyświetlanie i edycja plików :: Planowanie zadań :: Procesy, ich parametry i informacje o nich :: Informacje o użytkownikach, systemie, ... :: Komunikacja z i pomiędzy użytkownikami :: Różne użyteczne narzędzia ... :: Narzędzia diagnostyczne i administracyjne :: Polecenia do konfiguracji sieci :: Narzędzia shell'owe :: Przydatne skróty

Podstawowe polecenia Unix'a

Uzyskiwanie pomocy

Poniżej najważniejsze komendy przeznaczone do przeglądania pomocy wbudowanej w system. Należy także wspomnieć iż w wielu komendach możemy także uzyskać pomoc za pomocą opcji --help lub -h. Ponadto dla wielu programów/bibliotek itp dostępna jest dokumentacja w /usr/share/doc.

Uzyskiwanie informacji o plikach, katalogach, poruszanie się w strukturze drzewa katalogów

Zmiany w strukturze katalogów, kopiowanie przenoszenie usuwanie

Pakowanie i kompresja

Atrybuty i uprawnienia

Wyszukiwanie plików i w plikach, porównywanie plików, ...

Wyświetlanie i edycja plików

Planowanie zadań

Procesy, ich parametry i informacje o nich

Informacje o użytkownikach, systemie, ...

Komunikacja z i pomiędzy użytkownikami

Różne użyteczne narzędzia ...

Narzędzia diagnostyczne i administracyjne

Oprócz opisanych poniżej narzędzi istnieje wiele innych programów związanych z tą tematyką (zobacz w innych artykułach na temat linuxa na stronie). Wartościowe są również informacje zawarte w systemie /proc, /sys oraz w logach (/var/log).

Polecenia do konfiguracji sieci

Narzędzia shell'owe

Podstawowym elementem każdego systemu operacyjnego (oczywiście poza samym jądrem i elementami mu towarzyszącymi ...) jest interpretator poleceń (na ogół ten główny działa w trybie tekstowym, ale nawet jeżeli nie to tekstowy jest zawsze do naszej dyspozycji ...) - shell. Najpopularniejszym tekstowym shell'em jest bash (podobnie jak pdksh oraz BSD'owski ash wywodzi się od sh, w odróżnieniu od shell'i wywodzących się z csh). Shell interpretuje komendy wprowadzane przez użytkownika, wykonuje programy a nawet jest skryptowym językiem programowania umożliwiającym automatyzację wielu czynności.

Wiele z podstawowych funkcji realizowanych jest przez niezależne polecenia (ich postać na ogół nie odróżnia się od komend wbudowanych w shell'a). Do takich należą zbiory podstawowych użytków tekstowych (grep, sed, less, czy textutils w skład którego wchodzą między innymi: wc, uniq, sort) i plikowych (fileutils w skład którego wchodzą między innymi: ls, cp, ln, mkdir, rm).

Przydatne skróty

Kilka przydatnych skrótach klawiszowych:

Z innych wygodnych "skrótów" warto wspomnie o środkowym i prawym przycisku myszy na ikonie maksymalizacji okna w KDE - powodują maksymalizację odpowiednio w pionie i poziomieCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/commands) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2019-04-19 17:13:27 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).