vhdl-build.sh

#!/bin/bash

SRC_DIR=$PWD
DIR=`mktemp -d`
cd $DIR

TO_RUN="${1-testbench}"


exit_on_error() {
 echo " failed"
 echo ""
 echo -e "\\033[1;33;40m\tERROR MESAGE:\\033[0m"
 echo -e "\\033[1;31m$error\\033[0m" | sed -e 's#^\(.*\)$#\t\t\1#g'
 echo ""
 #echo "We don't remove temporary files in $DIR"
 #echo " use contents of this directory to debug"
 #echo " and press enter to remove it"
 #read f
 #rm -fr $DIR
 #exit $1;
 return $1
}

build_and_run() {
 # najpierw stosujemy preprocesor C (dzięki temu możemy uzywać np. #include)
 echo "C-style preprocesing and importing to GHDL work-library:"
 for f in $SRC_DIR/*.vhdl; do
  ff=`basename $f`
  echo -ne "\t* $ff ..."
  gcc -x c -P -E $f 2>/dev/null | sed '1,2d' > $ff
  # FIXME o co chodzi z tymi 2 dodatkowymi liniami ...
  
  ghdl -i $ff 2>/dev/null
  echo " done"
 done
 
 # potem dopiero analizujemy ("kompilujemy")
 is_error=0
 echo "VHDL analyze:"
 for f in *.vhdl; do
  echo -ne "\t* $f ..."
  # a dopiero potem wykonyujemy analize vhdl
  if ! error=`ghdl -a $f 2>&1`; then
   exit_on_error -2
   is_error=$?
  else
   echo " done"
  fi
 done
 if [ $is_error -ne 0 ]; then
  return $is_error
 fi
 
 # a na koniec elaboracja i ...
 echo -n "VHDL elaborate $TO_RUN ..."
 if ! error=`ghdl -m $TO_RUN 2>&1`; then
  exit_on_error -3
  return $?
 else
  echo " done"
 fi
 
 # uruchomienie i wygenerowanie przebiegu do podanego pliku
 # jest dużo różnych opcji odpalania powstałego pliku wykonywalnego
 echo -e "\nRun $TO_RUN ..."
 ghdl -r $TO_RUN --wave=$TO_RUN.ghw
 
 return 0
}

if build_and_run; then
 # wyświetlenie przebiegów
 gtkwave $TO_RUN.ghw &
fi

while true; do
 echo -e "\\033[34mAby zakonczyc wpisz e i nacisnij ENTER\\033[0m"
 echo -e "\\033[34mAby zakonczyc zachowując pliki tymczasowe wpisz b i nacisnij ENTER\\033[0m"
 echo -e "\\033[34mAby przbudowac ponownie wcisnij ENTER\\033[0m"
 
 read ctrl;
 if [ "$ctrl" = "e" ]; then
  break
 elif [ "$ctrl" = "b" ]; then
  echo "We don't remove temporary files in $DIR"
  exit
 fi
 
 if build_and_run; then
  if ! jobs 2>&1 | grep gtkwave > /dev/null; then
   gtkwave $TO_RUN.ghw &
  fi
 fi
done

# możnaby usunąć wygenerowane pliki:
# ghdl --remove
# a także robić Makefile (ghdl --gen-makefile) itd

# kończymy sprzątanie
cd /tmp && rm -fr $DIR

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from vhdl-build.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/vhdl/vhdl-build.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:39 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).