VHDL

VHDL jest jednym z dwóch (obok Verilog) najpopularniejszych języków opis sprzętu. Służy do opisu (na różnych poziomach abstrakcji) cyfrowego układu elektronicznego, celem symulacji jego działania oraz automatycznej syntezy rzeczywistego układu (w postaci schematu złożonego z układów dyskretnych, projektu układu scalonego, czy też wsadu do układów programowalnych FPGA itp). Najbardziej abstrakcyjne poziomy opisu mają problemy z syntezowalnością, dlatego jeżeli myślimy o wykorzystaniu VHDL do syntezy najbezpieczniej jest operować poziomem przesłań między-rejestrowych (Register transfer level). Ponadto należy się stosować do pewnych szablonów tak aby narzędzia syntezy bezproblemowo interpretowały kod. Istnieją także HDL dla układów analogowych oraz kilka innych języków HDL dla układów cyfrowych (np. AHDL).

Trochę innym podejściem jest SystemC, będący w istocie biblioteką dla C++ umożliwiającą opisywanie (i symulowanie tak zbudowanych systemów) sprzętu w ramach kodu C++. Kod taki może być automatycznie konwertowany na VHDL i z niego może być dokonywana synteza.

Zobacz w Sieci: Plansze do wykładów z UCYF, Verilog HDL quick reference card.Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/vhdl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-10 11:34:47 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).