Linki i moje projekty

Programowanie w PHP

PHP jest językiem skryptowym o składni podobnej do C pomyślanym głównie o zastosowaniach w dynamicznym tworzeniu stron WWW (w zasadzie taka mieszanka C, AWK i Bash'a z dodatkiem sporej gamy funkcji webowych). Pomimo iż skrypty CGI można tworzyć w każdym z języków - konieczne jest tylko wysłanie jako pierwszej linii nagłówka Content-type (np. "Content-type: text/html"), drugiej linii pustej a potem mamy już treść to właśnie głównie przez te funkcje oraz dobrą integrację z HTML PHP jest do tego chyba najwygodniejszy.

Podobnie jak w AWK nie musimy definiować typu zmiennej, ale możemy uczynić to tak samo jak robiliśmy w C, pętle oraz instrukcje wyboru wyglądają identycznie jak w C, również operatory matematyczne, logiczne, porównania są takie same. Funkcje deklarujemy jak w C. Możemy korzystać z komentarzy C (/* do */), C++ (// do końca linii) oraz shela (# do końca linii). Podobnie jak w AWK mamy tutaj tablice asocjacyjne (oczywiście tablice możemy też indeksować klasycznie liczbami ...):

<?php
// od takiego znacznika zaczyna się kod PHP to co poza nimi traktowane jest jako dane ...
// kiedyś często pisało się tylko <? ale obecnie jest to mocno niezalecane
// - mamy przecież też <?xml ...>
 $nasza_tablica["Ala"]="ma kota";
 $nasza_tablica["Tom"]="ma psa";
 
 reset ($nasza_tablica);// - ustawienie aktualnej pozycji na początek tablicy
 // w tym wypadku nie jest to niezbędne,
 // ale gdy robimy dwa kolejne przeglądania z użyciem each jest to niezbędne
 while ( list($klucz, $wartosc) = each($nasza_tablica) ) {
  echo "nasza_tablica[$klucz] = $wartosc<br />\n";
  // do wypisywania służy echo, printf, ...
 }
 
 // a to bardzo wygodna funkcja do debugowania/testowania
 // - rekurencyjnie wyświetla zawartośc tablicy
 print_r($nasza_tablica);
?>

Do ważnych instrukcji należy zaliczyć include oraz include_once, które włączają podany po nich plik (ta druga sprawdza czy nie był już włączony i włącza tylko gdy nie był - wygodne przy włączaniu plików z definicjami funkcji). Mamy tez możliwości programowania obiektowego.

Reszta programowania i (jak sądzę) siła tego języka tkwi w bogactwie funkcji - do obsługi napisów, protokołów sieciowych (np. header()), plików (np. fopen(), itd.), baz danych, połączeń sieciowych (np. fsockopen()), ... . Więcej w dokumentacji PHP.

Na koniec warto zaznaczyć że dziedziny zastosowań PHP nie ograniczają sie tylko do WWW - może służyć do pisania innego rodzaju skryptów i aplikacji. W szczególności skrypty php możemy wykonywać jak każdy inny skrypt - wykonywalny plik tekstowy z #!/usr/bin/php4 (uwagi: kod dalej musi być w <?php i ?> oraz wymaga odpowiedniej paczki PHP - np. w Debianie "php4-cli").

Linki i moje projekty

Zachęcam także do zapoznania się z moim projektem związanym z programowaniem w PHP: prosty system do publikacji news'ów, logowanie do phpmyadmin w oparciu o konto shellowe i plik ~/.my.cnf, elementem silnika tej strony opartym o php, system informacji o stawianiu serwerów gry sieciowej, System obsługi DIRopu (część webowa).

Zobacz w Sieci: PHP - tutoriale i artykuły php, manual, php, skrypty, PHP @ Wikibooks, PHP and MySQL Programming.Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/php) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-10 12:09:05 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).