Ruby

Ruby jest bardzo ciekawym interpretowanym językiem skryptowym. Pozwala m.in. na: korzystanie z tablic (zarówno zwykłych jak i asocjacyjnych), łatwą konwersję między tablicami a napisami i na odwrót, wygodne operacje napisowe, korzystanie z funkcji o nie ustalonej z góry liczbie argumentów, korzystanie z wyrażeń regularnych, programowanie obiektowe. Poniżej przedstawiam przykład prezentujący podstawowe cechy tego języka, zachęcam także do zapoznania się z Ruby @ Wikibooks.

#!/usr/bin/ruby

ilosc_kotow=1
ilosc_kotow=ilosc_kotow+1
print "Ala ma #{ilosc_kotow} kotow:\n"
print "KOTY: " + " mial" * ilosc_kotow + "\n"
print "A gdy znajdzie nasteopnego bedzie miala #{ilosc_kotow+1} kotow\n"

# jak powyżej widać napisy możemy dodawać a nawt mnożyć przez liczbę
# w ramach napisu możemy wypisywać zmienną a także wynik operacji matematycznej na zmiennej

# deklaracja funkcji, pierwszy argument umieszczony będzie w zmiennej napis,
# drugi i wszystkie kolejne w elementach tablicy ile
# można także przypisać domyślne wartości poprzez podanie =wartosc
def wypisywanie(napis, *ile)
 # pętla for po liczbach z zakresu
 for i in (2..ile[0])
  print i
 end
 print "\n"
 
 # sprawdzamy czy tablica ile ma więcej niż 1 element
 if ile.size > 1
  # pętla while
  while (ile[1] > 0)
   ile[1]=ile[1]-2
   print napis + "\n"
  end
 end
end

# wykorzystanie funkcji - 3 argumenty
wypisywanie("Witaj świecie", 5, 6)

# wypisanie odzielacza - warto zauważyć że pierwszy \n będzie przytoczony dosłownie
# gdyż użyte zostały pojedyńcze sudzysłowia
print '==========\n==========' + "\n"

# kolejne wykorzystanie funkcji - 2 argumenty
wypisywanie("Helo World", 5)

# tablica - deklarowanie, łączenie, zamiana na napis
tablica = [2, "4", 6]
print "Elemnt -2 to: " + tablica[-2] + "\n"
 # uwaga: takie łączenie działa dlatego że ten element jest napisem ;-)
tablica = tablica + ["abc", "def"]
tablica = tablica * 2
print tablica.join(" - ") + "\n"

# zakres tablicy (można go używać np. w pętli for po in)
print tablica[0..2]
print "\n"

# przy pomocy zmienna_napisowa.split("podzial") możemy podzielić zmienną napisową
# na elementy tablicowe względem zadanego napisu
napis="Ala , ma , kota, albo , dwa"
tablica=napis.split(" , ")
print tablica.join("/") + "\n"

# tablice asocjacyjne
tablica_asocjacyjna = {1 => 2, "drugi" => 4, 2 => "kot"}
print "-==-#{tablica_asocjacyjna["drugi"]}-==-#{tablica_asocjacyjna[5]}-==-\n"


Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/more/ruby) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-09-29 20:04:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).