c_lua_api.lua

-- funkcja ktora bedziemy wywolywac z C
function jakas_funkcja(val)
  print("To jakas funkcja", val, tabelka[1])
  return 2*val
end

-- wypisanie tabelki przekazanej z C
print "Wyglad tabelki:"
for index, value in pairs(tabelka) do
   print(index, value, type(value))
end

-- wywolanie funkcji zdefiniowanej w programie w C
print("Funcka z C zwrocila:", funkcja_z_c(12, 4))

-- zwrocenie wynikow do C
return 23, 20.34, "Ala ma kota"

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from c_lua_api.luaCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/more/lua/c_lua_api.lua) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).