watki.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje tworzenie wątków i uruchamianie w nich funkcji ...
 *
 * więcej o wątkach: http://rainbow.mimuw.edu.pl/SO/Linux/Temat02/opis_watki.html
 *
 * kompilacja: gcc -lpthread -o watki watki.c
 *
 */

#define _GNU_SOURCE
// to potrzebne aby flagi zachowywały się zgodnie z POSIX

#include <pthread.h>
#include <sched.h> 
#include <unistd.h> /* for sleep */
#include <stdio.h> /* fo printf */
#include <stdlib.h> /* for malloc */
#include <bits/errno.h> /* for ENOTSUP */

int globalna; // zmienna ta wykorzystana jest do zademonstowania możliwosci korzystania
// ze zmiennych globalnych do komunikacji między wątkami
// uwaga: zmienne globalne są alokowane w obszarze pamięci procesu a nie na stosie
//    jak ma to miejsce ze zmiennymi lokalnymi

int wypisz(char * napis) {
 char i;
 globalna = 1;
 for(i=0; i<4; i++) {
  printf("To watek: %s\n", napis);
  sleep(1);
}
 globalna = 0;
 sleep(5);
 pthread_exit(0); // koncze dzialanie watku
}

void wypisz2(char * napis) {
 printf("ten wątek umiera ... %s\n", napis);
}

int wypisz3(char * napis) {
 int i;
 printf("To watek: %s\n", napis);
 
 // zabraniamy przerwania watku w trakcie ponizszego wypisywania
 pthread_setcancelstate(PTHREAD_CANCEL_DISABLE, NULL);
 for(i=0; i<10; i++) {
  printf(".", napis);
  fflush(stdout);
  sleep(1);
}
 printf("\n", napis);
 // a teraz juz moze byc anulowywany
 pthread_setcancelstate(PTHREAD_CANCEL_ENABLE, NULL);
 
 // ale od teraz tylko w wyznaczonych momentach
 // na funkcjach takich jak sleep, system, ...
 // czy tez pthread_testcancel()
 pthread_setcanceltype(PTHREAD_CANCEL_DEFERRED, NULL);
 
 sleep(50);
}

pthread_mutex_t mut;
pthread_cond_t war;
int licz;

int wypisz4(char * napis) {
 int i;
 printf("To watek: %s\n", napis);
 
 sleep(2);
 
 // blokujemy wejście na ten kawałek kodu
 if (pthread_mutex_trylock(&mut)) {
  printf("nie mogłem zrobić lock więc czekam do skutku\n");
  pthread_mutex_lock(&mut);
}
 
 printf("jestem w sekcji krytycznej - przygotowuje dane\n");
 sleep(5);
 licz++;
 
 // zezwalam na odbiór
 if (licz>0) pthread_cond_signal(&war);
 pthread_mutex_unlock(&mut);
}


main () {
 int i;
 
 // tworzymy nowy watek uruchamiajac w nim funkcje wypisz
 // i przekazując jako pierwszy argument tej funkcji "Ala ma kota"
 // - to generuje ostrzezenie ale dziala ...
 globalna = -1;
 
 pthread_t watek1;
 pthread_attr_t atrybuty;
 pthread_create( &watek1, 0, (void* (*)(void *))wypisz, "Ala ma kota" );
 
 // pobranie atrybutu wątka i sprawdzenie czy jest wątkiem procesu czy systemu
 pthread_getattr_np(watek1, &atrybuty);
 pthread_attr_getscope(&atrybuty, &i);
 printf("PTHREAD_SCOPE: %d %d %d\n", i, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM, PTHREAD_SCOPE_PROCESS);
 // jezeli typ == PTHREAD_SCOPE_SYSTEM to watek jest systemowy czyli bedzie widoczny w ps -m
 system("ps -m");
 
 for(i=0; i<7; i++) {
  printf("To program główny (%d)\n", globalna);
  sleep(1);
}
 
 // możemy oczekiwać na zakończenie wątku poprzez wywołanie w innym funkcji pthread_join ,
 // umożliwa ona także uzyskanie kodu z jakim zakończył się wątek
 printf("Program główny czeka na koniec wątku\n");
 pthread_join(watek1, NULL);
 printf("Wątek zakończył się\n");
 // jej wywołanie jest konieczne aby wątek po zakończeniu był w całości usunięty
 // chyba ze zostal okreslony jako taki do ktorego nie mozna sie dolaczyc
 // przez wywolanie pthread_detach() lub podanie przy tworzeniu flagi PTHREAD_CREATE_DETACHED
 
 // przygotowujemy atrybuty dla wątku
 if (pthread_attr_init(&atrybuty))
  perror("pthread_attr_init");
 // ustawiamy że ma być to wątek procesu
 i = pthread_attr_setscope(&atrybuty, PTHREAD_SCOPE_PROCESS);
 if (i != 0) {
  fprintf(stderr, "pthread_attr_setscope ERROR %d\n", i);
  if (i == 95) // ENOTSUP
   fprintf(stderr, " wątki procesu nie sa wspierane\n");
}
 // możemy ustawiać takie rzeczy jak to czy wątek jest typu odłączonego
 // (czy będziemy mogi czekać na niego przy pomocy join czy nie) - pthread_attr_setdetachstate
 // parametry schedulera, adres stosu watku, itd - więcej info w man 3 pthread_attr_init
 
 // okreslamy funkcje wykonywana w momecie smierci watka
 pthread_cleanup_push((void (*)(void *))wypisz2, "byłem wypisz3");
 
  // tworzymy inny watek
 pthread_create(&watek1, &atrybuty, (void* (*)(void *))wypisz3, "do anulowania");
 
 pthread_getattr_np(watek1, &atrybuty);
 pthread_attr_getscope(&atrybuty, &i);
 printf("PTHREAD_SCOPE: %d %d %d\n", i, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM, PTHREAD_SCOPE_PROCESS);
 system("ps -m");
  
 sleep(5);
 puts("postanowilem zabic ten watek");
  
  // i go konczymy z zewnatrz
  // w zależności od ustawień wątku anulowanie wątku dzieje się natychmiastowo
  // albo w jednym z punktów anulowania - zobacz funkcje to ustawiające w wypisz3()
 pthread_cancel(watek1);
  // wypada też odebrać jego kod powrotu
 pthread_join(watek1, NULL);
 puts("a teraz watek juz niezyje, ale może jeszcze po sobie sprzątać ...");
 
 // odefiniowujemy funkcje wykonywana w momecie smierci watka
 pthread_cleanup_pop(1);
 
 // biblioteka obsługująca wątki zapewnia także mechanizm zapewniający pojedyńcze wykonanie
 // jakiejś czynności (tylko jeden z wątków (pierwszy) przedwarzających wspólny kod
 // wykona ta czynność - zobacz man pthread_once
 //
 // a także implementuje funkcje umożliwiające wątkom korzystanie z semaforów oraz sygnałów - zobacz
 // man pthread_mutex_init , man pthread_sigmask , man pthread_cond_init
 // możemy korzystać także z semaforów biblioteki standardowej C - zobacz man 3 sem_init
 
 pthread_mutexattr_t atrybuty_mutexu;
 pthread_mutexattr_settype(&atrybuty_mutexu, PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK);
 // możemy ustawić PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK aby mechanizm reagował błędem na unlockowanie
 // zalokowanego przez inny wątek mutexu itp, PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE aby blokada nalozona
 // przez watek A nie obowiazywala watku A (umożliwia to korzystanie z mutexów w funkcjach
 // rekurencyjnych), albo PTHREAD_MUTEX_NORMAL lub PTHREAD_MUTEX_DEFAULT ...
 // flagi te mogą się nieco różnić w zalezności od stosowanej biblioteki i użytych #define
 // szczegółów należy szukać w plikach features.h pthread.h oraz dokumentacji man
 
 pthread_mutexattr_setprotocol(&atrybuty_mutexu, PTHREAD_PRIO_NONE);
 // poza nic nie zmieniającym PTHREAD_PRIO_NONE mamy także PTHREAD_PRIO_INHERIT zabezpieczający
 // wątki przed inwersją priorytetów (priorytet po wejściu do sekcji krytycznej jest podwyższany
 // do najwyższego z priorytetów procesów czekających oraz PTHREAD_PRIO_PROTECT zabezpieczający
 // również przed zakleszczeniem dzięki podnoszeniu tego priorytetu powyżej najwyższego z
 // priorytetów procesów czekających
 // do zapobiegania inwersji priorytetów przydatne jest też: pthread_mutexattr_setprioceiling();
 
 // inicjalizujemy mutex
 // dla domyślnych ustawień można podać NULL jako drugi argument
 pthread_mutex_init(&mut, &atrybuty_mutexu);
 
 pthread_create(&watek1, &atrybuty, (void* (*)(void *))wypisz4, "z mutexem");
 
 // blokujemy mutex
 pthread_mutex_lock(&mut);
 
 printf("jestem w sekcji krytycznej - czekam na dane\n");
 
 // czekamy ...
 while (licz == 0) pthread_cond_wait(&war, &mut);
 // pthread_cond_wait zwalnia tak na prawdę na chwile podany do niego mutex a po odebraniu 
 // pthread_cond_signal na dozorowanym przez niego warunku ponownie go zamyka
 
 printf("jestem w sekcji krytycznej - odbieram dane\n");
 sleep(5);
 
 licz--;
 // odblokowujemy mutex
 pthread_mutex_unlock(&mut);
 
 // niszczymy mutex
 pthread_mutex_destroy(&mut);
 
 
 // wiecej w man 7 pthreads
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from watki.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/watki.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).