ups_off.c

// program przeznaczony do wywolywaniqa z skryptu reboot (na runlevel 6) ...
// program sprawdza stan zasilania ups'a Fideltronic Ares 1000
// jezeli system dziala na zasilaniu z UPS (praca awaryjna)
// nastapi wylaczenie ups'a oraz wykonanie polecenia halt,
// w przeciwnym razie program zakonczy sie ... pozwalajac na dokonanie reboot'u

// gdy program wywolany nie jest w runlevelu 6 poinformuje o stanie zasilania i zakonczy dzialanie

#include <stdio.h>
#include <sys/io.h>
#include <unistd.h>

#define RS_PORT 0x3f8
int main(int argv, char *argc[]) {
  iopl (3);
  
  // ustawiamy DTR na stan wysoki
  outb(1, RS_PORT + 4);
  
  // odczytujemy CTS - informacja o stanie zasilania
  if ( inb(RS_PORT + 6) & (1 <<4) ) {
    puts("Normalny stan zasilania - nic nie robie");
    return 0;
  } else {
    puts("Awaryjny stan zasilania - czekam");
    // jezeli runlvel !=6 nie kontynuje ...
    if ( 0 != system("test `runlevel | cut -f2 -d' '` = 6")) {
      puts("Runlevel != 6 => koncze");
      return -2;
    } else {
      sleep(5);
      // ponownie sprawdzam stan zasilania
      if ( ! ( inb(RS_PORT + 6) & (1 <<4) ) ) {
        puts("Nadal awaryjny stan zasilania => wylaczam");
    
        // ustawiamy stan wysoki na RTS - wylaczenie UPS za 5s
        outb(2, RS_PORT + 4);
    
        // wykonanie halt
        system("halt -d -f -i");
        return -3;
      } else {
        puts("Powrot do normalnego stanu zasilania ...");
        return -1;
      }
    }
  }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from ups_off.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/ups_off.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).