uklady_rownan.cc

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z metod numerycznych (dla C / C++)
 *
 * prezentuje podstawowe metody rozwiązywania układów równań typu A * x = b,
 * gdzie A - macierz n x n, x i b - wektory o długości n
 *
 * Plik stanowi część zbióru funkcji prezentujących podstawy metod numerycznych.
 * Jako że programy te napisałem pewien czas temu nie jestem w stanie obecnie zagwarantować,
 * że działają one w pełni proprawnie. Zachęcam do zapoznania się z skryptem z metod
 * numerycznych dostępnym na stronie http://www.fuw.edu.pl/~pliszka/mn/
 *
 */

// zamiana macierzy na macierz trojkatna ...
void gauss(double A[], int n) {
 double dzielnik;
 int tmp;
 double wiersz_tmp;
 for (int odejmowany=0; odejmowany<n; odejmowany++) { 
  for (int i=odejmowany+1; i<n; i++) { // po wierszach bez aktualnie odejmowanego
   if (A[i*n + odejmowany] == 0) {
    tmp = i + 1;
    while (A[n * (tmp++) + odejmowany] == 0);
    if (tmp-- == n) continue;
    //zamieniamy
    for (int j=odejmowany; j<n; j++) {
     wiersz_tmp = A[i*n + j];
     A[i*n + j] = A[tmp*n + j];
     A[tmp*n + j] = wiersz_tmp;
    }
   }
   dzielnik = A[odejmowany*n + odejmowany] / A[i*n + odejmowany];
   for (int j=odejmowany; j<n; j++) { // po kolumnach w aktualnym wierszu, od aktualnie zerowanej
    A[i*n + j] = A[odejmowany*n +j] - A[i*n + j]*dzielnik;
   }
  }
 }
}

// rozwiazywanie ukladu z macierza trojkatna
void trojkatny(double A[], double b[], double x[], int n) { // jezeli b nie bedzie nam potrzebne to mozna wywolywac z x=b
 double suma;

 for (int i = n-1; i >= 0; i--) {
  /* x[n-1] = (b[n-1] - a[n-1][n] x[n])/a[n-1][n-1] */

  suma = 0;
  for (int j = i+1; j < n; j++) {
   suma += A[ i*n + j ] * x[j];
//   printf("%d -> %d : %f\n", i, j, A[ i*n + j ]);
  }

  x[i] = (b[i] - suma ) / A[ i*n + i ];
 }
}

// funkcja rozwiazujaca uklad rownan o macierzy trujdiagonalnej (bez zer na diagonali) metoda Thomasa
// UWAGA: funkcja niszczy dane wejsciowe
void thomas(double a[], double b[], double c[], double r[], int m) { // liczba elementow tablicy b - 1
 int j;

 c[0] = c[0] / b[0];
 r[0] = r[0] / b[0];
 for (j=1; j<m; j++) {
  b[j] = b[j] - a[j-1] * c[j-1];
  c[j] = c[j] / b[j];
  r[j] = (r[j] - a[j-1] * r[j-1]) / b[j];
 }
 b[m] = b[m] - a[m-1] * c[m-1];
 r[m] = (r[m] - a[m-1] * r[m-1]) / b[m];
 for (j=m-1; j>=0; j--) {
  r[j] = r[j] - c[j] * r[j+1];
 }
}

// metoda LU
void lu(double A[], int n) {
 int i, j, k;
 double suma;

 for (j=0; j<n; j++)
 for (i=0; i<n; i++)
 {
  suma = 0;
  if (i<=j) {
   for (k=0; k<i; k++)
    suma += A [i*n + k] * A [k*n + j];
   A [i*n + j] = A [i*n + j] - suma;
  } else {
   for (k=0; k<j; k++)
    suma += A [i*n + k] * A [k*n + j];
   A [i*n + j] = (A [i*n + j] - suma) / A [j*n + j];
  }
//  printf("obliczylem element %d %d\n", i, j);
 }
}

// iteracyjna metoda rozwiazywania układów równań
int jacobi(double A[], double b[], double x[], int n, double eps, int limit) {
 int k, j, iteracja = 0;
 bool koniec = false;
 double suma;
 double x_tmp[n];

 while (!koniec && iteracja++ < limit) {
  for (j=0; j<n; j++)
   x_tmp[j] = x[j];

  for (j=0; j<n; j++) {
   koniec = true;
   suma = 0;

   for (k=0; k<n; k++)
    if (k != j) suma += x_tmp[k] * A [j*n + k];

   x[j] = ( b[j] - suma ) / A [j*n + j];
   if ( fabs(x_tmp[j] - x[j]) > eps ) koniec = false;
  }
 }
 if (koniec)
  return iteracja;
 else
  return -1;
}

int nadrelaksacja(double A[], double b[], double x[], double omega, int n, double eps, int limit) {
 int k, j, iteracja = 0;
 bool koniec = false;
 double suma;
 double x_tmp[n];

 while (!koniec && iteracja++ < limit) {
  for (j=0; j<n; j++)
   x_tmp[j] = x[j];

  for (j=0; j<n; j++) {
   koniec = true;
   suma = 0;

   for (k=0; k<j; k++)
     suma += x[k] * A [j*n + k];

   for (k=j; k<n; k++)
     suma += x_tmp[k] * A [j*n + k];

   x[j] = x_tmp[j] + omega * ( b[j] - suma ) / A [j*n + j];
   if ( fabs(x_tmp[j] - x[j]) > eps ) koniec = false;
  }
 }
 if (koniec)
  return iteracja;
 else
  return -1;
}

int gauss(double A[], double b[], double x[], int n, double eps, int limit) {
 int k, j, iteracja = 0;
 bool koniec = false;
 double suma;
 double x_tmp[n];

 while (!koniec && iteracja++ < limit) {
  for (j=0; j<n; j++)
   x_tmp[j] = x[j];

  for (j=0; j<n; j++) {
   koniec = true;
   suma = 0;

   for (k=0; k<j; k++)
     suma += x[k] * A [j*n + k];

   for (k=j+1; k<n; k++)
     suma += x_tmp[k] * A [j*n + k];

   x[j] = ( b[j] - suma ) / A [j*n + j];
   if ( fabs(x_tmp[j] - x[j]) > eps ) koniec = false;
  }
 }
 if (koniec)
  return iteracja;
 else
  return -1;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from uklady_rownan.ccCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/uklady_rownan.cc) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).