sortowanie.cc

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z metod numerycznych (dla C / C++)
 *
 * prezentuje podstawowe metody sortowania
 *
 * Plik stanowi część zbióru funkcji prezentujących podstawy metod numerycznych.
 * Jako że programy te napisałem pewien czas temu nie jestem w stanie obecnie zagwarantować,
 * że działają one w pełni proprawnie. Zachęcam do zapoznania się z skryptem z metod
 * numerycznych dostępnym na stronie http://www.fuw.edu.pl/~pliszka/mn/
 *
 */

 
/*        */
/*  SORTOWANIE  */
/*        */

// dane są zdefiniowanym typem struktury zawierającej numeryczne pole klucz oraz pole na dane ...

void sort_wybor(dane a[], int m) {
 int i, j, min, min_index;
 dane tmp;

 for (j=0; j<m; j++) {
  // znajdujemny najmniejszy w pozostalej czesci tablicy
  min = a[j].klucz;
  min_index = j;
  for (i=j+1; i<m; i++) {
   if (a[i].klucz < min) {
    min = a[i].klucz;
    min_index = i;
   }
  }
  // wpisujemy najmniejszy na j-ta pozycje
  if (j != min_index) {
   tmp = a[j];
   a[j] = a[min_index];
   a[min_index] = tmp;
  }
 }
}

void sort_wstaw(dane a[], int m) {
 int i, j=1;
 dane tmp;

     // znajdujemny najmniejszy i wstawiamy na poczatek
        int min_index = 0;

        for (i=1; i<m; i++) {
            if (a[i].klucz < a[min_index].klucz) {
                min_index = i;
            }
        }
        // wpisujemy najmniejszy na j-ta pozycje
        if (0 != min_index) {
            tmp = a[0];
            a[0] = a[min_index];
            a[min_index] = tmp;
        }
  j=2;


 for (j; j<m; j++){
  i = j-1;
  tmp = a[j];
  while (tmp.klucz < a[i].klucz) {
   a[i+1] = a[i];
   i--;
  }
  a[i+1] = tmp;
 }
}

void sort_Shell(dane a[], int m) {
 int i, j, h;
    dane tmp;

 for (h=1; h<m/9; h=3*h+1);
 for (; h>0; h/=3) {
  // sortowanie przez wstawianie
     for (j=h; j<m; j++){
         i = j-h;
         tmp = a[j];
         while (i>=0 && tmp.klucz < a[i].klucz) {
    a[i+h] = a[i];
             i-=h;
         }
         if(i!=j)
    a[i+h] = tmp;
     }
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from sortowanie.ccCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/sortowanie.cc) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).