semafory_posix.c

/**
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje korzystanie z pamięci współdzielonej SHM oraz semaforów POSIXowych
 *
 * kompilacja gcc -lrt semafory_posix.c
**/

#include <sys/stat.h>

#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>

#include <semaphore.h>
#include <time.h>

#include <mqueue.h>

#include <signal.h>

#include <aio.h>

#include <errno.h>
#include <stdio.h>

void sig_usr(int sig) {}

int main(int argc, char *argv[]) {
 /// pamięć dzielona przez shm i mmap (wiecej man 7 shm_overview)
 // mozna także przez mmap i zwykły plik - patrz alokacja_pamieci.c
 int fd=shm_open("moja_pamiec", O_RDWR|O_CREAT, 0770);
 int size=ftruncate(fd,sizeof(int), SEEK_SET);
 void *addr=mmap(0,sizeof(int), PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
 
 int *licznik = (int*) addr;
 // jeżeli więcej jakiś danych to najlepiej w tablicy lub w strukturze
 // no chyba że ktoś lubi liczyć ręcznie offsety ...
 
 printf("Licznik (1): %d\n", (*licznik)++);
 printf("Licznik (2): %d\n", (*licznik)++);
 // tak na prawdę to należałoby operacje na tym liczniku pozabezpieczać semaforami ...
 
 sleep(5);
 
 munmap(addr,sizeof(int));
 close(fd);
 shm_unlink("moja_pamiec");
 
 
 /// semafory POSIX (wiecej man 7 sem_overview)
 sem_t *semafor;
 
 // otwieramy semafor nazwany
 // zamiast tego mozemy po prostu uzyc struktury typy sem_t
 // w takim wytpadku przed pierszym uzyciem musimy wykonac na niej sem_init
 // a po zakonczeniu uzywania przez ostatni proces sem_unlink
 semafor = sem_open("/moj_semafor", O_CREAT, 0770, 1);
 // flaga O_CREAT powoduje ze semafor zostanie utworzony gdy nie istnieje
 // oraz wymusza podanie dwoch dodatkowych argumentow funkcji ...
 // dodanie O_EXCL w flagach spowodowaloby ze funkcja zworci blad
 // gdy semafor o takiej nazwie istnieje
 //
 // eleganckim wydaje się używanie
 // sem_open("moj_semaforek", O_CREAT|O_EXCL, ...); w procesie glownym
 // wraz z obsluga tworzenia innej nazwy gdy dostaniemy EEXIST
 // a w "klientach" sem_open("moj_semaforek", 0);
 
 if (semafor == SEM_FAILED) {
  perror("sem_open");
  return -1;
 }
 
 
 if (sem_trywait(semafor)) {
  puts("Nie udało się opóścić semaforu");
  perror("sem_trywait");
  
  struct timespec timeout;
  clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &timeout);
  // funkcja o dzialaniu zblizonym do gettimeofday ..
  
  // zwiekszamy aktualny czas o 5s
  timeout.tv_sec+=5;
  
  if (sem_timedwait(semafor, &timeout)) {
   perror("sem_timedwait");
   // zamykamy semafor - nie bedziemy z niego korzystac
   sem_close(semafor);
   goto kolejki;
  }
 }
 // jest tez oczywiscie sem_wait która czeka do skutku ...
 
 // śpimy, to nieładnie spać w sekcji krytycznej, ale to tylko demo ...
 puts("jesteśmy w sekcji krytycznej");
 sleep(10);
 
 // podnosimy semafor
 sem_post(semafor);
 
 puts("wyszliśmy z sekcji krytycznej");
 
 // usuwamy semafor nazwany, ma to wplyw na wszystkie procesy z niego korzystajace
 sem_unlink("/moj_semafor");
 
 
 
 /// kolejki wiadomosci POSIX (wiecej man 7 mq_overview)
 mqd_t kolejka;
 
 struct mq_attr atrybuty;
kolejki:
 atrybuty.mq_maxmsg=3; // pojemność kolejki - 3 wiadomości
 atrybuty.mq_msgsize=20; // po 20 bajtów każda
 
 // otwarcie kolejki
 // dla kolejki o domyślnych parametrach można podać NULL jako ostatni argument
 // w drugim argumencie można podać
 // O_NONBLOCK można podać aby kolejka była nie blokująca
 // O_EXCL - działanie takie samo jak w sem_open()
 // trzeba podać tryb (read, write, read+write)
 kolejka = mq_open("/moja_kolejka", O_CREAT | O_RDWR, 0777, &atrybuty);
 if (kolejka == (mqd_t) -1) {
  perror("mq_open");
  return -1;
 }
 
 char buf[100]; // mogly byc 20 bo tyle wynosi mq_msgsize, ale potem sie nam przyda ...
 unsigned priorytet;
 struct timespec timeout;
 clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &timeout);
 timeout.tv_sec+=1;
 
 // odbieramy wiadomość z timeoutem ...
 size = mq_timedreceive(kolejka, buf, 100, &priorytet, &timeout);
 // mamy także możliwość odbioru bez timeoutu bądź zarządania powiadomienia
 // o wpisaniu pierwszej wiadomości do niepustej kolejki - mq_notify()
 if (size > 0)
  printf("odebralem %d bajtow z priotytetem %d: %s\n", size, priorytet, buf);
 else
  perror("mq_timedreceive");
 
 // wysyłamy wiadomość do kolejki
 // funkcja ta zawiesi proces gdy nie ma miejsca w kolejce która nie jest
 // otwarta z O_NONBLOCK, istnieje też wariant z timeoutem
 mq_send(kolejka, "Ala ma kota", 12, 9);
 // kolejka moze miec zarowno wielu producentow jak i odbiorcow
 // raz odebrana wiadomosc znika z kolejki
 //
 // wiadomosci odbierane beda w kolejnosci priorytetow
 // a w ramach jednego priorytetu w kolejnosci wysylania
 //
 // w przypadku braku miejsca w kolejce procesy wysyłające są zawieszane
 
 sleep(5);
 
 mq_unlink("/moja_kolejka");
 
 
 
 /// timery POSIX (wiecej man timer_settime)
 // przygotowujemy strukture opisujaca zdarzenie zwiazane z tyknięciem timera
 // taki sam mechanizm zdarzen wykorzystywany jest w spomnianej wcześniej mq_notify()
 struct sigevent zdarzenie_timera;
 zdarzenie_timera.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL; // zostaniemy poinformowani sygnałem
 // może być także SIGEV_THREAD wtedy w sigev_notify_function podajemy funkcje
 // ktora ma utworzyc nowy watek, w sigev_notify_attributes atrybuty wątku a w
 // sigev_value.sival_ptr argument funkcji wątku ... przyklad w man 3 mq_notify
 zdarzenie_timera.sigev_signo = SIGPWR; // będzie to sygnał SIGPWR
 zdarzenie_timera.sigev_value.sival_int = 13; // wartość sygnału
 
 // musimy zglosic ze jestesmy zainteresowania obsluga SIGPWR
 signal(SIGPWR, &sig_usr);
 
 // tworzymy timer
 timer_t licznik_czasu;
 timer_create(CLOCK_REALTIME, &zdarzenie_timera, &licznik_czasu);
 // gdyby zamiast zdarzenie_timera podać NULL to jestesmy budzeni sygnałem SIGALRM
 
 // konfiguryujemy i uruchamiamy timer
 struct itimerspec zaleznosci_czasowe;
 // pierwsze wykonanie timera po 100ms
 zaleznosci_czasowe.it_value.tv_sec=0;
 zaleznosci_czasowe.it_value.tv_nsec=100000000;
 // kolejne co 1s
 zaleznosci_czasowe.it_interval.tv_sec=1;
 zaleznosci_czasowe.it_interval.tv_nsec=0;
 timer_settime(licznik_czasu, 0, &zaleznosci_czasowe, NULL);
 // warto zwrocic uwage na flage TIMER_ABSTIME umozliwiajaca ustawienie timera
 // na czas absolutny (a nie okres czasu)
 // jezeli it_interval bedzie wyzerowane to timer wykona się tylko raz
 char i=0;
 do {
  struct itimerspec pozostalo_do_timera;
  timer_gettime(licznik_czasu, &pozostalo_do_timera);
  printf("do timera posostalo: %dns\n", pozostalo_do_timera.it_value.tv_nsec);
  pause(); // czekamy na timer
  printf("aktualna liczba utracionych tykniec timera wynosi %d\n",
   timer_getoverrun(licznik_czasu));
 } while(i++<4);
 // powyzsza metoda gwarantuje rozpoczynanie w rownych odstepach czasu ...
 // w przypadku checi zastosowania sleep() należałoby obliczac czas ktory sie
 // wykonywalismy i odejmowac go od czasu ktory podajemy do sleep()
 
 // robimy sobie drzemmke ...
 struct timespec drzemka, pobudka;
 drzemka.tv_sec=2;
 drzemka.tv_nsec=100000000;
 // chemy spac 2.1s ale obudzi nas timer
 // to ile zesmy niedospali zostanie zapisane w pobudka
 if (nanosleep(&drzemka, &pobudka)<0 && errno == EINTR)
  printf("niedospalismy: %ds i %dns\n", pobudka.tv_sec, pobudka.tv_nsec);
 
 // usuniecie timera
 timer_delete(licznik_czasu);
 
 
 
 /// asynchroniczne IO
 struct aiocb opis_aio;
 opis_aio.aio_fildes = open( "/etc/passwd", O_RDONLY); // czytamy plik
 opis_aio.aio_offset = 0; // od poczatku
 opis_aio.aio_buf = (void *) buf; // do bufora buf
 opis_aio.aio_nbytes = 100; // ile czytamy
 opis_aio.aio_sigevent.sigev_notify = SIGEV_NONE;
 // nie korzystamy z powiadomienia o koncu
 // jest to taki sam mechanizm jak dla timerow ...
 opis_aio.aio_reqprio = 1; // priorytet operacji
 
 if (aio_read(&opis_aio))
  perror("aio_read");
 
 // czekamy na koniec operacji io
 // w ogolnosci mozemy podac cala liste operacji io
 // - funkcja wychodzi gdy ktorakolwiek sie z nich zakonczy
 struct aiocb *lista_aio[1];
 lista_aio[0] = &opis_aio;
 aio_suspend(&lista_aio, 1, NULL);
 
 // odbieramy stan zakonczenia
 size = aio_error(&opis_aio);
 if (size == 0) {
  size = aio_return(&opis_aio);
  
  buf[99]='\0';
  printf("Wczytałem %d bajtów: %s\n", size, buf);
 } else {
  printf("aio_error return %d\n", size);
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from semafory_posix.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/semafory_posix.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).