rozniczkowanie.cc

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z metod numerycznych (dla C / C++)
 *
 * prezentuje podstawowe metody numerycznego różniczkowania funkcji
 *
 * Plik stanowi część zbióru funkcji prezentujących podstawy metod numerycznych.
 * Jako że programy te napisałem pewien czas temu nie jestem w stanie obecnie zagwarantować,
 * że działają one w pełni proprawnie. Zachęcam do zapoznania się z skryptem z metod
 * numerycznych dostępnym na stronie http://www.fuw.edu.pl/~pliszka/mn/
 *
 */

 
/*          */
/*  RÓŻNICZKOWANIE  */
/*          */

// funkcja oblicza pochodna (definicyjnie - ekstrapolujac do zera)
double pochodna(double (*f)(double, double), double k, double x) {
 double g=1, h_tab[5], d_tab[5];
 int i=0;

 for (i=0; i<5; i++) {
  h_tab[i] = g;
  //g = g / 2.0;
  g = g / 4.0;
 }

 g = f(x,k);

 for (i=0; i<5; i++) {
  //d_tab[i] = ( f (x + h_tab[i], k) - g ) / h_tab[i];
  d_tab[i] = ( f (x + h_tab[i], k) - g ) / (2 * h_tab[i]);
 }

 //return interpolacja (0, 5, h_tab, d_tab);
 return 2 * interpolacja_Nevil_2 (0, 5, h_tab, d_tab);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from rozniczkowanie.ccCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/rozniczkowanie.cc) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).