rownania_rozniczkowe_zwyczajne.cc

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z metod numerycznych (dla C / C++)
 *
 * prezentuje podstawowe metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych
 *
 * Plik stanowi część zbióru funkcji prezentujących podstawy metod numerycznych.
 * Jako że programy te napisałem pewien czas temu nie jestem w stanie obecnie zagwarantować,
 * że działają one w pełni proprawnie. Zachęcam do zapoznania się z skryptem z metod
 * numerycznych dostępnym na stronie http://www.fuw.edu.pl/~pliszka/mn/
 *
 */

typedef void (*func)(double, double*, double*);

void euler (double krok, int ile_krokow, double x, double y[], int n, func f) {
 int i, j;
 double z[n];

 // Euler
 for (j=0; j<ile_krokow; j++) {
  f(x, y, z);
  for (i=0; i<n; i++) y[i] = y[i] + krok * z[i];
  x += krok;
 }
}


void midpoint (double krok, int ile_krokow, double x, double y[], int n, func f) {
 int i, j;
 double z[n], z2[n], krok_pol=krok / 2.0;

 // punkt srodkowy
 for (j=0; j<ile_krokow; j++) {
  f(x, y, z);

  for (i=0; i<n; i++) z[i] = y[i] + krok_pol * z[i];
  f(x + krok_pol, z, z2);

  for (i=0; i<n; i++) y[i] = y[i] + krok * z2[i];
  x += krok;
 }
}

void heun (double krok, int ile_krokow, double x, double y[], int n, func f) {
 int i, j;
 double z[n], z2[n], z3[n], krok_pol=krok / 2.0;

 // Heun
 for (j=0; j<ile_krokow; j++) {
  f(x, y, z);

  for (i=0; i<n; i++) z3[i] = y[i] + krok * z[i];
  f(x + krok, z3, z2);

  for (i=0; i<n; i++) y[i] = y[i] + krok_pol * (z[i] + z2[i]);
  x += krok;
 }
}

void rk4 (double krok, int ile_krokow, double x, double y[], int n, func f) {
 int i, j;
 double k1[n], k2[n], k3[n], k4[n], tmp[n];

 // kolejne kroki
 for (j=0; j<ile_krokow; j++) {
  f(x, y, k1);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k1[i] *= krok; // finalny k1

   tmp[i] = y[i] + k1[i] / 2;
  }
  f(x + krok / 2, tmp, k2);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k2[i] *= krok; // finalny k2

   tmp[i] = y[i] + k2[i] / 2;
  }
  f(x + krok / 2, tmp, k3);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k3[i] *= krok; // finalny k3

   tmp[i] = y[i] + k3[i];
  }
  f(x + krok, tmp, k4);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k4[i] *= krok; // finalny k4

   y[i] += k1[i]/6 + k2[i]/3 + k3[i]/3 + k4[i]/6;
  }

  x += krok;
 }
}

#define EPSILON 0.00000001
void rk4_adapt (double krok, int ile_krokow, double x, double y[], int n, func f) {
 int i, j;
 double k1[n], k2[n], k3[n], k4[n], tmp[n], y1[n], y2[n];
 double Z, pol_krok, x_max = krok*ile_krokow; // dla zachowania kompatybilnosci wstecznej postaci wywolania funkcji

 // kolejne kroki
 while (x <= x_max) {
   // dla CALEGO kroku
  f(x, y, k1);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k1[i] *= krok; // finalny k1

   tmp[i] = y[i] + k1[i] / 2;
  }
  f(x + krok / 2.0, tmp, k2);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k2[i] *= krok; // finalny k2

   tmp[i] = y[i] + k2[i] / 2;
  }
  f(x + krok / 2.0, tmp, k3);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k3[i] *= krok; // finalny k3

   tmp[i] = y[i] + k3[i];
  }
  f(x + krok, tmp, k4);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k4[i] *= krok; // finalny k4

   y1[i] = y[i] + k1[i]/6 + k2[i]/3 + k3[i]/3 + k4[i]/6;
  }

   // dla POL kroku
  pol_krok = krok/2.0;
  // pierwszy raz
  f(x, y, k1);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k1[i] *= pol_krok; // finalny k1

   tmp[i] = y[i] + k1[i] / 2;
  }
  f(x + pol_krok / 2.0, tmp, k2);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k2[i] *= pol_krok; // finalny k2

   tmp[i] = y[i] + k2[i] / 2;
  }
  f(x + pol_krok / 2.0, tmp, k3);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k3[i] *= pol_krok; // finalny k3

   tmp[i] = y[i] + k3[i];
  }
  f(x + pol_krok, tmp, k4);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k4[i] *= pol_krok; // finalny k4

   y2[i] = y[i] + k1[i]/6 + k2[i]/3 + k3[i]/3 + k4[i]/6;
  }
  // drugi raz
  f(x + pol_krok, y2, k1);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k1[i] *= pol_krok; // finalny k1

   tmp[i] = y2[i] + k1[i] / 2;
  }
  f(x + pol_krok + pol_krok / 2.0, tmp, k2);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k2[i] *= pol_krok; // finalny k2

   tmp[i] = y2[i] + k2[i] / 2;
  }
  f(x + pol_krok + pol_krok / 2.0, tmp, k3);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k3[i] *= pol_krok; // finalny k3

   tmp[i] = y2[i] + k3[i];
  }
  f(x + krok, tmp, k4);
  for (i=0; i<n; i++) {
   k4[i] *= pol_krok; // finalny k4

   y2[i] = y2[i] + k1[i]/6 + k2[i]/3 + k3[i]/3 + k4[i]/6;
  }

/*  for (i=0; i<n; i++) y2[i]=y[i];
  rk4 (krok / 2.0, 2, x, y2, n, f);
  for (i=0; i<n; i++) y1[i]=y[i];
  rk4 (krok, 1, x, y1, n, f);*/

   // sprawdzam czy krok byl dobry i podejmuje odpowiednie dzialania ...
  // obliczam Z
  Z = 0;
  for(i=0; i<n; i++) Z += pow(y1[i]-y2[i] , 2);
  Z = pow(16.0/15.0 * sqrt(Z) / EPSILON , 1.0/5.0);

  if (Z > 3) {
   krok *= 2 / Z;
  } else {
   for(i=0; i<n; i++) y[i]=y1[i];
   x += krok;
   krok *= 2 / Z;

  #ifdef _WYDRUK_WYNIKOW_POSREDNICH_
   _WYDRUK_WYNIKOW_POSREDNICH_
  #endif

  }
//printf("x=%f\tZ=%f\tkrok(nowy)=%f\ty1=%f\ty2=%f\n", x, Z, krok, y1[0], y2[0]);
 }
}

void adams2 (double krok, int ile_krokow, double x, double y[], int n, func f) {
 int i, j;
 double z1[n], z2[n], krok_pol=krok / 2.0;

 // z innej metody pozyskujemy 2 startowe z
 heun (krok, 1, x, y, n, f); f(x, y, z2); x += krok;
 heun (krok, 1, x, y, n, f); f(x, y, z1); x += krok;
 ile_krokow -= 2;

 // kolejne kroki
 for (j=0; j<ile_krokow; j++) {
  for (i=0; i<n; i++) {
   y[i] += krok_pol * (3*z1[i] - z2[i]); // z1 = f[n], z2 = f[n-1]
   z2[i] = z1[i];
  }
  f(x, y, z1); // generujemy nowy z1
  x += krok;
 }
}

void adams4 (double krok, int ile_krokow, double x, double y[], int n, func f) {
 int i, j;
 double z1[n], z2[n], z3[n], z4[n], krok_pol=krok / 24.0;

 // z innej metody pozyskujemy 4 startowe z
 rk4 (krok, 1, x, y, n, f); f(x, y, z4); x += krok; 
 rk4 (krok, 1, x, y, n, f); f(x, y, z3); x += krok;
 rk4 (krok, 1, x, y, n, f); f(x, y, z2); x += krok;
 rk4 (krok, 1, x, y, n, f); f(x, y, z1); x += krok;
 ile_krokow -= 4;

 // kolejne kroki
 for (j=0; j<ile_krokow; j++) {
  for (i=0; i<n; i++) {
   y[i] += krok_pol * (55*z1[i] - 59*z2[i] + 37*z3[i] - 9*z4[i]); // z = f[n], z2 = f[n-1], ...
   z4[i] = z3[i];
   z3[i] = z2[i];
   z2[i] = z1[i];
  }
  f(x, y, z1); // generujemy nowy z1
  x += krok;
 }
}

void pk (double krok, int ile_krokow, double x, double y[], int n, func f) { // predyktor korektor
 int i, j, k;
 double y_org[n], z1[n], z2[n], z3[n], krok_pol = krok/12.0;

 // kolejne kroki
 for (j=0; j<ile_krokow; j++) {
  for (i=0; i<n; i++) y_org[i] = y[i];
  //adams2 (krok, 1, x, y_jaw, n, f) - PREDYKTOR

   // z innej metody pozyskujemy 2 startowe z
   heun (krok, 1, x, y, n, f); f(x, y, z2); x += krok;
   heun (krok, 1, x, y, n, f); f(x, y, z1); x += krok;

   for (i=0; i<n; i++) y[i] += krok/2.0 * (3*z1[i] - z2[i]); // z1 = f[n], z2 = f[n-1]

   for (k=0; k<3; k++) {
    f(x, y, z3); // generujemy z3 = f[n+1]
  // A-M rz 3 - KOREKTOR
    for (i=0; i<n; i++) y[i] = y_org[i] + krok_pol * (5*z3[i] + 8*z1[i] - z2[i]);
   }
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from rownania_rozniczkowe_zwyczajne.ccCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/rownania_rozniczkowe_zwyczajne.cc) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).