rownania_rozniczkowe_czastkowe.cc

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z metod numerycznych (dla C / C++)
 *
 * prezentuje podstawowe metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych
 *
 * Plik stanowi część zbióru funkcji prezentujących podstawy metod numerycznych.
 * Jako że programy te napisałem pewien czas temu nie jestem w stanie obecnie zagwarantować,
 * że działają one w pełni proprawnie. Zachęcam do zapoznania się z skryptem z metod
 * numerycznych dostępnym na stronie http://www.fuw.edu.pl/~pliszka/mn/
 *
 */

#include "alg_thomasa.c"

void ftcs(double T[], int ilosc_x, int ilosc_t, double krok_x, double krok_t) {
 int i, j;

 double r = krok_t/(krok_x * krok_x);

 //pierwszy wiersz mamy z warunku brzegowego
 for (i=1; i<=ilosc_t; i++) {
  //piersza i ostatnia kolumne mamy z war. brzegowego
  for (j=1; j<ilosc_x; j++) {

   T [ i*ilosc_x + j ] = \
    r * T [ (i-1)*ilosc_x + j-1 ] + \
    (1-2*r) * T [ (i-1)*ilosc_x + j ] + \
    r * T [ (i-1)*ilosc_x + j+1 ];

  }
 }
}

void ftcs_mem(double T[], int ilosc_x, int ilosc_t, double krok_x, double krok_t) {
 int i, j;

 double r = krok_t/(krok_x * krok_x);
 double T_poprzedni, T_poprzedni_tmp;

 //pierwszy wiersz mamy z warunku brzegowego
 for (i=1; i<=ilosc_t; i++) {
  //piersza i ostatnia kolumne mamy z war. brzegowego
  T_poprzedni=T[0];
  for (j=1; j<ilosc_x; j++) {
   T_poprzedni_tmp=T[j];
  
   T [ j ] = \
    r * T_poprzedni + \
    (1-2*r) * T [ j ] + \
    r * T [ j+1 ];

   T_poprzedni=T_poprzedni_tmp;
  }
 }
}

void ftcs_mem2(double T[], double L[], double P[], int ilosc_x, int ilosc_t, double krok_x, double krok_t) {
 int i, j;

 double r = krok_t/(krok_x * krok_x);
 double T_poprzedni, T_poprzedni_tmp;

 //pierwszy wiersz mamy z warunku brzegowego
 for (i=1; i<=ilosc_t; i++) {
  //piersza i ostatnia kolumne mamy z war. brzegowego
  T_poprzedni = L[i-1];
  T [ ilosc_x ] = P[i-1];

  for (j=1; j<ilosc_x; j++) {
   T_poprzedni_tmp=T[j];
  
   T [ j ] = \
    r * T_poprzedni + \
    (1-2*r) * T [ j ] + \
    r * T [ j+1 ];

   T_poprzedni=T_poprzedni_tmp;
  }
 }
}

void cn(double T[], double L[], double P[], int ilosc_x, int ilosc_t, double krok_x, double krok_t) {
 int i, j;

 double A, B, A2, B2, T_poprz, T_poprz_tmp, r[ ilosc_x ], b [ ilosc_x ];

 A = krok_t/(krok_x * krok_x);
 B = 1+A;
 A2 = A/2.0;
 B2 = 1-A;
 A = -A/2.0;

 for (i=1; i<=ilosc_t; i++) {
  T_poprz=T[0];
  for (j=1; j<ilosc_x; j++) {
   T_poprz_tmp = T[j];
   T[j] = A2 * (T_poprz + T[j+1]) + B2 * T[j];
   T_poprz=T_poprz_tmp;
   b[j] = B;
  }
  T[1] -= A*L[j-1];
  T[ilosc_x-1] -= A*P[j-1];

  T[0]=L[j-1]; T[ilosc_x]=P[j-1]; // dla nastepnego kroku

//TEST
//b[1]=2; b[2]=2; A=4; T[1]=2; T[2]=10; ilosc_x=3;
for (j=0;j<=ilosc_x;j++) printf(" %f * ", T[j]);
printf("\n\n");
  // rozwiazujemy uklad rownan
  T[1] /= b[1];
  for (j=2; j<ilosc_x; j++) {
   b[j] -= A * A / b[j-1];
   T[j] = (T[j] - A*T[j-1]) / b[j];
  }
  for (j=ilosc_x-1; j>0; j--) {
   T[j] = T[j] - A*T[j+1]/b[j];
  }
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from rownania_rozniczkowe_czastkowe.ccCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/rownania_rozniczkowe_czastkowe.cc) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).