priorytety.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje ustalanie nice oraz priorytetów czasu rzeczywistego
 *
 * program z oczywistych wzgledów powinien być uruchamiany z prawami root'a ...
 *
 */


#include <sched.h>
#include <sys/resource.h>
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>

int main ()
{
 // nice = -20
 // ta funkcja działa tylko na bierzącym procesie - nie pobiera PIDu
 // tak naprawde wywolywanie jeje w tym programie nie ma sensu
 // gdyz zaraz zmienimy polityke kolejkowania (i ststyczny priorytet) na niebslugujaca nice'a
 setpriority (PRIO_PROCESS, 0, -20);
 
 
 
 /// priorytet statyczny (rt_priority), priorytet czasu rzeczywistego
 
 // deklaracje zmiennych
 pid_t pid;
 struct sched_param sp;
 
 
 pid = getpid(); // pobranie identyfikatora biezacego procesu
 sp.sched_priority = sched_get_priority_max(SCHED_FIFO);
 // uwaga: przy wysokim priorytecie (tak jak w tym przykladzie)
 //    moze nie byc mozliwe zabicie programu
 // przy nizszych prirorytetach proces powinno dac sie zabic kombinacja Ctrl+C ...
 
 // ustawienie trybu szeregowania oraz priorytetu
 // funkcja ta moze byc wykorzystana do nadawania priorytetu dowolnemu procesowi
 // (nie tylko biezacemu), wystarczy ze znamy jego PID
 if ( sched_setscheduler(pid, SCHED_RR, &sp) ) {
  perror("ERROR");
  return -1;
 }
 // w tym miejscu warto wpomnieć o metodach szeregowania:
 // * SCHED_RR jest to proste szeregowanie z kwantem czasu (proces dostaje czas,
 //  a po jego wykorzystaniu lub oddaniu procesora brany jest kolejny
 //  a ten idzie na koniec kolejki)
 // * SCHED_FIFO podobnie do SCHED_RR tyle że jedynym powodem dla którego proces może
 //  przestać być wykonywany jest to iż sam zrezygnuje (jego kwant czasu jest nieskonczony)
 // * SCHED_OTHER zależy od systemu, najczęsciej podobnie do SCHED_RR tyle że miejsce
 //  na którym ląduje w kolejce zalezy od tego jak dużo używał CPU (im więcej tym dalej)
 // * SCHED_SPORADIC (nie implementowana aktualnie w Linuxie) jest polityką szeregowania
 //  typu serwera sporadycznego (procesy mogą chodzić z wysokim priorytetem przez zadany
 //  kwant czasu potem - do czasu odnowienia priorytetu serwera sporadycznego ich
 //  priorytet jest obniżany)
 //
 // warto zauważyć iż SCHED_FIFO wraz z sched_yield() pozwala na implementowanie szeregowania
 // powodującego przełączanie zadań tylko gdy ione tego sobie rzyczą (podobnie jak w PicOSie ...)
 //
 // oczywiście dla każdego z priorytetów istnieje osobna kolejka i dopóki są gotowe zadania
 // w kolejce o wyższym priorytecie, kolejka o niższym nie ma nic do powuiedzenia
 
 
 // metoda ta wydaje sie rownie skuteczna jak opisane w zawieszacz.c wylaczanie przerwan,
 // przy czym jest rozwiazaniem elegantrzym
 // oraz umozliwiajacym korzystanie z wielu funkcji ktore uniewaznialy tamta metode
 
 
 // zastapienieaktualnie wykonywanego programu przez program ktory chcemy tak uruchomic ...
 execlp("ps", "ps", "-l", "-A", 0);
 
 // wiecej o szertegowaniu procesow pod Linuxem:
 // http://www.localnet.pl/man/man2/sched_setscheduler.2.html
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from priorytety.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/priorytety.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).