Podstawa silnika 3D

Jest to praca którą wykonywałem jako pracę zaliczeniową na "Programowanie Gier Komputerowych". Głównym zagadnieniem rozwiązanym w projekcie był culling na podstawie rzutowanego na płaszczyznę stożka widzenia, wraz z dynamicznym ładowaniem obiektów. Projekt nie ma statusu ukończonego (spora część zaplanowanej funkcjonalności nie jest zaimplementowana), jednak najprawdopodobniej nie będzie rozwijany dalej. Projekt realizowany był z wykorzystaniem OpenGL.

PobierzCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/podstawa_silnika_3d) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).