numeracja_ipv6.c

/**
 * program oblicza adres sieci
 * na podstawie podanego adresu IPv6 hosta z tej sieci i maski
**/

#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/types.h>

main (int argc, char *argv[], char *envp[]) {
 if (argc != 3){
  puts("zla liczba argumentow");
  return -1;
 }
 
 // konwertujemy adres IPv6 z napisu na strukture, zawierajaca tablice 16 bajtow
 // odpowiadajacyh kolejnym bajtom adresu
 struct in6_addr adres; 
 if (inet_pton(AF_INET6, argv[1], &adres) <= 0 ) {
  if (errno == 0)
   puts( "podany adres jest nieprawidlowy");
   // inet_pton nie ustawia wtedy errno ale zwrac 0 ...
  else
   perror( "próba zamiany adresu nieudana" );
  return -2;
 }
 
 // tworzymy analogiczna strukture z tablica odpowiadajaca bajtom maski
 int msk = atoi(argv[2]);
 struct in6_addr maska;
 
 int i;
 for (i=0; i<16; i++){
  
  if (i<msk/8) // (1)
   maska.s6_addr[i]=0xff;
  else if (i==msk/8) // (2)
   maska.s6_addr[i]=(0xff << (8-msk%8));
  else // (3)
   maska.s6_addr[i]=0;
 }
 
 // wykonujemy and binarny miedzy adresem ip hosta a maska otrzymujac adres sieci
 // w zasadzie mozna by to zrobic w powyzeszej petli - zamiast tworzyc pelny opis maski
 // dla (1) nic nie robic, dla (2) wykonac and dla tego bajtu dla (3) wyzerowac bajty adresu
 for (i=0; i<16; i++)
  adres.s6_addr[i] = maska.s6_addr[i] & adres.s6_addr[i];
 
 // wypisujemy (dokonujac konwersji na postac napisowa) otrzymany adres sieci
 char dst[40];
 if (NULL == inet_ntop (AF_INET6, &adres, dst, 40)) {
  perror( "próba zamiany adresu nieudana" );
  return -3;
 }
 printf("%s\n", dst);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from numeracja_ipv6.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license
"Copyright (c) 2007, Dominik Jaraczewski, BSD-type license"

Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/numeracja_ipv6.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).