numeracja_ip.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje logiczne operacje bitowe oraz zasady numeracji IP
 *
 */


#include <stdio.h>


void print_binary(unsigned int x) {
 int position = 31;
 int i, y, ctr = 0;

 for (i=position; i>=0; i--) {
  y = (x >> i)%2; // wyciagam kolejny bit w dobrej kolejnosci
  if (ctr == 1) { // jezeli byl juz niezerowy to ...
   printf("%d", y); // ... wypisuje
  } else if (y == 1){ // jezeli nie bylo niezerowego a teraz jest to ...
   printf("%d", y); // ... wypisuje i ...
   ctr = 1; // ... zacznaczm ze byl
  }
 }
}
void print_binary_with_zero(unsigned int x) {
 int position = 31; int i;
 for (i=position; i>=0; i--)
  printf("%d", (x >> i)%2);
}


int main() {

 unsigned int numer_ip = 0xC0A81801; // 192.168.24.1
 unsigned int maska_podsieci = 0xFFFF0000; // 255.255.0.0
 
 unsigned int adres_sieci = numer_ip & maska_podsieci;
 // logiczny operator bitowy & wykonuje logiczne AND na odpowiadających bitach swoich argumentów

 unsigned int adres_rozgloszeniowy = numer_ip | ( ~ maska_podsieci);
 // logiczny operator bitowy | wykonuje logiczne OR na odpowiadających bitach swoich argumentów
 // logiczny operator bitowy ~ wykonuje negacje każdego bitu swojego argumentu
 
 printf("Numer IP:       "); print_binary_with_zero(numer_ip); printf("\n");
 printf("Maska podsieci:    "); print_binary_with_zero(maska_podsieci); printf("\n");
  // poprawna maska podsieci musi tak wyglądać - ciąg samych jedynek a potem ciąg samych zer
 printf("Adres sieci:      "); print_binary_with_zero(adres_sieci); printf("\n");
 printf("Adres rozgłoszeniowy: "); print_binary_with_zero(adres_rozgloszeniowy); printf("\n");
 
 printf("\nAdres sieci to: %X,\n", adres_sieci);
 printf("  co jak łatwo pzeliczyć odpowiada 192.168.0.0:\n    192=0xC0, 168=0xA8\n");
 printf("\nAdres rozgłoszeniowy to: %X,\n", adres_rozgloszeniowy);
 printf("  co jak łatwo pzeliczyć odpowiada 192.168.255.255:\n    192=0xC0, 168=0xA8, 255=0xff\n");
 
 // aby sprawdzić czy dwa numer należą do tej samej sieci nalezy wykonąć AND binarny z
 // ich maskami podsieci (gdy różne to z maską mniejszej sieci) i porównać wyniki ...
 
 
 printf("\n\n");
 
 
 // oprócz poznanych operacji bitowych mamy też EXOR i przesunięcia bitowe
 unsigned int liczba = 0xB9031CAE;
 int liczba2 = 0xB9031CAE;
 printf("jedynka:             "); print_binary_with_zero(0x1); printf("\n");
 printf("jakaś liczba:          "); print_binary_with_zero(liczba); printf("\n");
 printf("po operacji EXOR z 0x0000ffff:  "); print_binary_with_zero(liczba ^ 0x0000ffff); printf("\n");
 // gdy w drugim argumencie 1 to w bierwszym negujemy ...
 
 printf("\n");
 
 printf("jakaś liczba:          "); print_binary_with_zero(liczba); printf("\n");
  // liczba bez znaku
 printf("przesunięta o 16 bitów w prawo: "); print_binary_with_zero(liczba >> 16); printf("\n");
  // warto zwrócić uwage że dopełnianie jest zerami ...
 printf("przesunięta o 16 bitów w lewo:  "); print_binary_with_zero(liczba << 16); printf("\n");
  // warto zwrócić uwage że dopełnianie jest zerami ...
 
 printf("\n");
 
 printf("jakaś inna liczba:        "); print_binary_with_zero(liczba2); printf("\n");
  // liczba ze znakiem
 printf("przesunięta o 16 bitów w prawo: "); print_binary_with_zero(liczba2 >> 16); printf("\n");
  // warto zwrócić uwage że dopełnianie jest jedynkami ...
 printf("przesunięta o 16 bitów w lewo:  "); print_binary_with_zero(liczba2 << 16); printf("\n");
  // warto zwrócić uwage że dopełnianie jest zerami ...
 
 printf("\n");
 
 // na koniec jak działa funkcja print_binary ...
 printf("jedynka przesunięta o 3 bity w lewo:  "); print_binary(0x1 << 3); printf("\n");

} 

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from numeracja_ip.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/numeracja_ip.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2017-07-14 07:17:46 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).