ncurses_1.c

/*
 * plik ma na celu prezentację ciekawych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje metody związane z sterowaniem wyświetlaniem na terminalu tekstowym
 * plik ten wykorzystuje meodę opartą w całości na bibliotece termcap
 * (przy tej metodzie mamy pewność że zawsze powinna zadziałać)
 *
 */

#include <termcap.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h> /* for memset() */
#include <stdlib.h> /* for getenv() */

/* Wymagane -ltermcap lub -lncurses przy linkowaniu */

static int max_x, max_y;
static char *tg_cm;

/* inicjalizacja terminala */
void inicjalizacja_terminalu() {
/* oczywiscie wiekszosc tych funkcji moze nie zakonczyc sie powodzeniem co nalezaloby sprawdzac ... */
 /* pobranie infa o terminalu */
 tgetent (NULL, getenv ("TERM"));

 /* zczytanie parametrow terminala */
 max_x=tgetnum("co");
 max_y=tgetnum("li");
 
 tg_cm=tgetstr("cm", 0); /* pozycja kursora */
}

/* wyczyszczenie terminala */
void wyczysc_terminal(void) {

 tputs(tgetstr("cl",0), 1, putchar);
}

/* wypisanie w zadanym punkcie ekranu,
  warto zwrócić uwagę że jest to sposób tworzenia funkcji opartych na instrukcjach przeprocesora
  - przed kompilacją kod funkcji zostanie wstawiony w mijsca jej wywołań */
#define put_s(x,y,s) tputs ( tgoto(tg_cm,y,x) , 1, putchar); printf(s);

/* funkcja glowna */
int main(void) {
 inicjalizacja_terminalu();

 wyczysc_terminal();

 put_s(2,8,"@")

 /* oczekiwanie na nacisniecie q */
 while (getchar()!='q');

 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from ncurses_1.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/ncurses_1.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).