napisy.cpp

/*
 * plik ma na celu prezentację ciekawych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje metody operowania zmiennymi napisowymi
 *
 */
 
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#include <sstream>
#include <string>
#include <iostream>

main() {
// najpierw jak to bylo w C ... czyli null-terminated string (NTS)
 // stala napisowa
 const char* text1 = "ala";
 printf("%s", text1);
 
 // bufor napisowy o okreslonej długosci
 // - coś krótszego możemy przypisać przy incicjalizacji
 // możemy też pominąć 20 wtedy tablica ta będzie miała długość
 // odpowiadająca naszemu napisowi ...
 char text2 [20] = " ma";
 printf("%s", text2);
 
 // badz np. przez sprintf()
 sprintf(text2, " kota\n");
 printf("%s", text2);
 
 // rozszerzania GNU dodają równierz funkcje asprintf,
 // która dostaje wskaźnik, a pamięć potrzebą do stworzenia takiej
 // tablicy przydziela sama ...
 char *wsk = 0;
 asprintf(&wsk, "bla bla bla\n");
 printf("%s", wsk);
 
 // natomiast nie pójdzie:
 // text2 = "test";

 // można też z char* zrobić const char*
 const char* text3 = text2;
 printf("%s", text3);
 
 // lista przydatnych funkcji operujących na takich napisach dostępna w: man 3 string
 
 /* podsumowanie - char* (npis C)
  * wiele funkcji go lubi ... (zobacz np. man 3 string)
 */// konwersja C++ <-> C
 // teraz deklaracja strumienia napisowego C++ i wpisanie do niej wartości
 std::ostringstream ostringstream_text;
 ostringstream_text << "cpp\n";
 
 // zamiana na standardowy napis C - np. celem wypisania przez printf()
 printf("1) %s", ostringstream_text.str().c_str());
 
 // można to zrobic rowniez tak ... (z wykorzystaniem zmiennej napisowej C++)
 std::string string_text1 = ostringstream_text.str();
 printf("2) %s", string_text1.c_str());
 // warto zaznaczyć że kompilator może optymalizować string przy przekazywaniu
 // do funkcji przez wartość jako "copy-on-write", co może spowodować problemy
 // przy programowaniu wielowątkowym
 // (gdy macierzysty zmodyfikuje zanim wątek zrobi własną kopię)

 // a nawet tak ...
 int dlugosc = string_text1.length()+1;
 // deklarujemy takblice - możnaby także użyć malloc
 char tresc1 [dlugosc];
 // kopiujemy do niej nasz napis
 memcpy(tresc1, string_text1.c_str(), sizeof(char) * dlugosc);
 printf("3) %s", tresc1);

 // albo i tak ...
 const char* tresc2 = NULL;
 tresc2 = ( ostringstream_text.str() ).c_str();
 printf("4) %s", tresc2);
 
 // w powyższych punktach 1 do 4 przedstawiłem metody konwersji
 // ostringstream do napisu standardowego C,
 // zaczynając i kończąc w zasadzie na takiej samej metodzie ...

 /* starszym sposobem byłoby tak (ale to juz przestazale ...):
 przed main():
  #include <strstream>
  using std::strstreambuf;
  using std::istrstream;
  using std::ostrstream;
  using std::strstream;
 i w main():
  ostrstream stream_text;
  stream_text << "test";
  stream_text.put(0);
  printf("%s", stream_text.str());
  stream_text.rdbuf()->freeze(0); // zwalniamy bufor
 */// strumienie napisowe C++
 // możemy wydluzać tak utworzaony napis:
 ostringstream_text << "abecadlo\n";
 std::cout << ostringstream_text.str(); //printf("%s", ostringstream_text.str().c_str());
 
 // możemy także wykasować nasz napis:
 ostringstream_text.str(""); ostringstream_text.clear();
 std::cout << "nic tu _" << ostringstream_text.str() << "_ nie ma ?\n";
 
 // teraz możemy znowu wpisywać
 ostringstream_text << "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności";
 std::cout << ostringstream_text.str() << std::endl;
 
 // można też połączyć te napisy
 std::ostringstream ostringstream_text2;
 string_text1 = "i swych praw.\n";
 ostringstream_text2 << ostringstream_text.str() << " " << 12.5 << string_text1;
 // i wpisać do string_text
 string_text1 = ostringstream_text2.str();
 std::cout << string_text1; //printf("%s", string_text2.c_str());

 /* podsumowanie - ostringstream:
  * wygodnie się łączy i rozszerza
  * aby zamienic na string używamy metody .str()
  * aby utworzyć z czegokolwiek po prostu wpisujemy przez <<
   zatem wygodne do konwersji liczb na napis
   (patrz także boost::lexical_cast)
  
   więcej w in_out.cpp
 */// zmienne napisowe C++
 // wyszukiwanie ...
 // pierwsze wystapienie zadanego ciągu
 int pozycja = string_text1.find(" sw");
 // możemy szukać od tyłu przez .rfind()
 if (pozycja != std::string::npos) {
  printf("znalazłem \" sw\" na pozycji %d\n", pozycja);
   // wyszukujemy od poprzedniej pozycji
  pozycja = string_text1.find(" sw", pozycja+1);
  if (pozycja != std::string::npos)
   printf("znalazłem kolejne \" sw\" na pozycji %d\n", pozycja);
 } else {
  printf("nie znalazłem \" sw\"\n");
 }
 
 // pierwsze wystapienie zadanego któregoś ze znaku
 pozycja = string_text1.find_first_of(" i.");
 // możemy szukać od tyłu przez .find_last_of()
 // bądź też znaku innego niż podany odpowiednio przez
 // .find_first_not_of() i .find_last_not_of()
 if (pozycja != std::string::npos)
  printf("znalazłem spację kropkę lub i na pozycji %d\n", pozycja);

 
 // możemy wycinać zadany fragment napisu:
 std::string string_text2; // definicja drugiego napisu
 string_text2 = string_text1.substr(73); // od 74 znaku (włącznie) do końca
 string_text1 = string_text1.substr(0,14); // 14 znaków od początku


 // możemy też łączyć napisy typu string bez pośrednictwa ostringstream
 string_text1 += " " + string_text2;
 // można też przy pomocy metod zamiast przeciążonych operatorów
 // string_text.append(" ").append(string_text2);
 // co da identyczny rezultat
 std::cout << string_text1;
 
 std::cout << "Wpisz coś długiego\n";
 std::getline( std::cin, string_text2 );
  // wczyta całą linię z standardowego wejścia do string_text
  // jako trzeci argument możemy podać inny ogranicznik niż znak nowej linii
 std::cout << "Wpisałeś: " << string_text2 << std::endl;

 string_text1 = "Ala ma kota";
 string_text2 = "Ala ma psa";
 // możliwe jest także porównywanie fragmentów napisów:
 // string_text1.compare(od_1, ilosc_1, string_text2, od_2, ilosc_2)
 if (string_text1.compare(1, 5, string_text2, 2, 5))
  printf("podnapis 2-7 (numerujemy od zera) jest taki sam\n");
 if (string_text1 != string_text2)
  printf("ale napisy są różne\n");
  
 // wstawianie - insert(pozycja, co)
 string_text2.insert(6, " kota i");
 std::cout << string_text2 << std::endl;
 
 // zastępowanie - replace(pozycja, ile, czym);
 string_text2.replace(4, 2, "miała samochód", 0, 6);
 // mogłoby tez być string_text2.replace(4, 2, "miała"); i parę innych wariantów ...
 std::cout << string_text2 << std::endl;
 
 // usówanie - erase(pozycja, ile);
 string_text2.erase(9, 1); // 9 zamiast 8 bo UTF-8 i ł ma dwa znaki
 std::cout << string_text2 << std::endl;
 
 // zmiana długości - resize(długość, znak_dopełniający)
 string_text2.resize(14);
 std::cout << string_text2 << std::endl;
 
 string_text2.resize(18, 'x');
 std::cout << string_text2 << std::endl; 
 
 /* podsumowanie - string
  * wygodny do operowania - wyszukiwanie, wycinanie, ...
  * łączenie i rozszerzenie też całkiem dobre ;-)
  * aby zamienic na char* (npis C) używamy metody .c_str()
 */
 
 // oraz na koniec - podzial linii na pola:
 std::string linijka = "12 14 25 ";
 int tmp=-1, old_tmp, x;
 for (int i=0; i<3; i++) {
  // ustalamy granice pola
  old_tmp = tmp + 1;
  tmp = linijka.find(" ", old_tmp);
  // konwertujemy pole na liczbe
  x = atoi(linijka.substr(old_tmp, tmp).c_str());
  // wypisujemy
  std::cout << "Pole numer: " << i << " ma wartosc: " << x << std::endl;
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from napisy.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/napisy.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2017-07-14 07:19:35 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).