modul.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania modułów jądra systemu Linux (w C)
 * prezentuje wypisywanie komunikatów dmesg (printk), umieszczenie informacji o module
 * (pokazywanych przez modinfo), obsługę urządzeń znakowych, wykorzystywanie portów oraz przerwań
 *
 * urządzenie znakowe wykorzystywane przez ten moduł nalezy utworzyć poleceniem 'mknod plik c _DEV_ID_ 0'
 * (_DEV_ID_ zastępujemy oczywiście odpowiednim numerem)
 *
 * problemy z zaladownaiem - moze jakis modul (np. parport) uzywa tego portu ...
 * uwaga: wazne jest aby moduly parport nie byly ladowane wcale
 * (po ich usunieciu nie dzialaja instrukcje pisania do portu LPT)
 *
 * aby załadować moduł wydajemy jako root polecenie insmod sciezka/do/naszego/modulu
 * uwaga: nalezy liczyć się z ryzykiem że załadowanie błędnego modułu może wywalić cały system
 *
 *
 * więcej o tworzeniu modułów: http://www.faqs.org/docs/kernel/ http://lwn.net/Kernel/LDD3/
 *
 * program zainspirowany zajęciami z Programowania 2 ( 2003/2004) na Wydziale Fizyki UW:
 * http://www.fuw.edu.pl/~pablo/s/
 * pomyślany o współpracy z płytką wykorzystywaną na tych zajęciach (umożliwia m.in. zmianę stanu ACK)
 *
 */


// mknod plik c _DEV_ID_
// mknod urzadzenie c 242 0
// echo -e "Ala ma kota\000" > urzadzenie

// problemy z zaladownaiem - moze jakis modul (np. parport) uzywa tego portu ...
// uwaga: wazne jest aby moduly parport nie byly ladowane wcale
// (po ich usunieciu nie dzialaja instrukcje pisania do portu LPT)
// dlatego nalezy dodac je do blacklisty w /etc/modprobe.d/blacklist:
// blacklist parport
// blacklist parport_pc

// przerwanie wywoływane jest poprzez zbocze narastajace na ACK (pin 10) - rozwarcie ACK od masy

#include <linux/module.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/ioport.h>
#include <asm/io.h>
#include <asm/irq.h> 
#include <linux/signal.h> 
#include <linux/sched.h> 
#include <linux/interrupt.h>
#include <asm/uaccess.h>

// informacje o naszym module
MODULE_LICENSE("BSD");
MODULE_DESCRIPTION("Modul demonstracyjny ...");
MODULE_AUTHOR("Robert Paciorek");

// informacje konfiguracyjne
#define _MOD_NAME_ "wyswietlacz"
#define _DEV_ID_ 242
#define _LPT_BASE_ 0x378
// standardowy port to 0x378, ale modol paraport_pc przesuwa obsluge portu LPT0 na 0x778 (tryb ECR portu typu ECP)
#define _LPT_LEN_ 3
#define _LPT_IRQ_ 7


// zmienna zawierająca informacje o tym jak daleko zaszło uruchamianie modułu (przydatne przy jego usuwaniu);
static int poziom_uruchomienia = 0;
static char sa_dane = 0;

// funkcja wykonywana przy usuwaniu modułu - uswuwanie modułu (definicja ciała - patrz niżej)
void cleanup_module( void );

 // funkcja której użyjemy do obsługi przerwania (definicja ciała - patrz niżej)
static irqreturn_t obsluz_przerwanie( int irq_no, void* dev_id, struct pt_regs* regs );

// funkcja wywoływana gdy następuje zapis do urządzenia znakowego (definicja ciała - patrz niżej)
static ssize_t char_dev_write( struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos );

// funkcja wywoływana gdy następuje odczyt z urządzenia znakowego (definicja ciała - patrz niżej)
static ssize_t char_dev_read( struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos );

// funkcja wywoływana gdy następuje otwarcie urządzenia znakowego (definicja ciała - patrz niżej)
static int char_dev_open (struct inode *inode, struct file *file);

// struktura ustawien pliku urzadzenia znakowego
static struct file_operations char_dev_conf = {
 .owner  = THIS_MODULE,
 .read  = char_dev_read, // tutaj określamy funkcję wywoływaną przy czytaniu
 .write  = char_dev_write, // tutaj określamy funkcję wywoływaną przy zapisie
 .open  = char_dev_open, // ... przy otwarciu
 // lseek read write readdir poll ioctl mmap open flush release fsync
};

// funkcja wykonywana przy ładowaniu modułu - inicjalizacja modułu
int init_module( void ) {
 printk(KERN_INFO "Ladowanie modulu rozpoczete\n");
 // zmienna przechowująca kody powrotu funkcji ...
 int kontrolna;
 
 // sprawdzamy dostępność i dokonujemy zarezerwowania interesującego nas zakresu portów
 kontrolna = request_region( _LPT_BASE_, _LPT_LEN_, _MOD_NAME_ );
 if ( !kontrolna ) {
  // był niedostępny ... kończymy
  printk(KERN_ALERT "Niemogę zarezerwować zakresu portów\n");
  cleanup_module();
  return -ENODEV;
 }
 poziom_uruchomienia++; // 1 zapamiętujemy postępy ...
 
 // sprawdzamy dostępność przerwania, jeżeli dostępne to dokonujemy rezerwacji i wyznaczmy funkcję obsługi
 kontrolna = request_irq( _LPT_IRQ_, obsluz_przerwanie, 0, _MOD_NAME_, 0 );
 if ( kontrolna ) {
  // było niedostępne ... kończymy
  printk(KERN_ALERT "Niemogę zarezerwować przerwania\n");
  cleanup_module();
  return kontrolna;
 }
 poziom_uruchomienia++; // 2 zapamiętujemy postępy ...
 
 // chcemy aby LPT (linia ACK) generowało przerwania
 outb( 0x0f, _LPT_BASE_ );
 outb( 0x1b, _LPT_BASE_ + 2 );
 
 // sprawdzamy dostępność numeru urządzenia znakowego, jeżeli dostępne to dokonujemy rezerwacji
 kontrolna = register_chrdev( _DEV_ID_, _MOD_NAME_, &char_dev_conf );
 if ( kontrolna < 0 ) {
  // był niedostępny ... kończymy
  printk(KERN_ALERT "Niemogę zarezerwować urządzenia znakowego\n");
  cleanup_module();
  return kontrolna;
 }
 poziom_uruchomienia++; // 3 zapamiętujemy postępy ...
 
 // konczymy inicjalizację modułu
 struct timespec now;
 getnstimeofday(&now);

 printk(KERN_INFO "Ladowanie modulu zakonczone %d %d\n", now.tv_sec, now.tv_nsec);
 return 0;
}


static irqreturn_t obsluz_przerwanie( int irq_no, void* dev_id, struct pt_regs* regs ) {
 struct timespec now;
 getnstimeofday(&now);

 printk(KERN_INFO "Otrzymałem przerwanie z LPT %d %d\n", now.tv_sec, now.tv_nsec);
 
 return IRQ_HANDLED;
}

static ssize_t char_dev_write( struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos ) {
 printk(KERN_INFO "wczytano: %s\n", buf);
 outb( buf[1], _LPT_BASE_ );
 return count;
}

static ssize_t char_dev_read( struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos ) {
 if(sa_dane==1) {
  copy_to_user(buf, "Helo World\n", 11);
  // należy zauważyć że niemy bezpośredniego dostępu do danych w przestrzeni użytkownika,
  // ponadto ta funkcja kopiująca nie może być wykonywana w obsłudze przerwania
  // jest to spowodowane tym że dane z przestrzeni użytkownika mogą być np. wyswapowane
  sa_dane=0;
  return 11;
 } else {
  return 0;
 }
}

static int char_dev_open (struct inode *inode, struct file *file) {
 sa_dane = 1; // zaznaczamy ze mamy cos wypisac ...
 // gdyby nie to zabezpieczenie po zrobieniu cat nasze_urzadzenie pisaloby sie w nieskonczonosc
 return 0;
}

void cleanup_module( void ) {
 printk(KERN_INFO "Usuwanie modulu rozpoczete\n");
 switch (poziom_uruchomienia) {
  case 3:
   unregister_chrdev( _DEV_ID_, _MOD_NAME_ );
  case 2:
   outb( 0xb, _LPT_BASE_ + 2 ); // wyłącz generację przerwań z LPT
   free_irq( _LPT_IRQ_, 0 ); // zwolnij numer przerwania
  case 1:
   release_region( _LPT_BASE_, _LPT_LEN_ ); // zwolnij zakres portów
 }
 printk(KERN_INFO "Usuwanie modulu zakonczone\n");
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from modul.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/modul/modul.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).