Makefile

# plik Makefile służący do budowy modułów w katalogu poza drzewem jądra ...
# plik zainspirowany przykładem z "Linux Device Driver"

# wywolanie zwyczajne
ifeq ($(KERNELRELEASE),)

KERNELDIR=/lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD=$(shell pwd)

modules:
  make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules

clean:
  rm -rf *.o *.ko *.mod.c .tmp_versions *.cmd

# wywolanie przez Makefile z $(KERNELDIR)
else

obj-m := modul.o

endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from MakefileCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/modul/Makefile) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).