miejsca_zerowe.cc

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z metod numerycznych (dla C / C++)
 *
 * prezentuje podstawowe metody poszukiwania miejsc zerowych
 * (czyli numerycznego rozwiązywania równań ...)
 *
 * Plik stanowi część zbióru funkcji prezentujących podstawy metod numerycznych.
 * Jako że programy te napisałem pewien czas temu nie jestem w stanie obecnie zagwarantować,
 * że działają one w pełni proprawnie. Zachęcam do zapoznania się z skryptem z metod
 * numerycznych dostępnym na stronie http://www.fuw.edu.pl/~pliszka/mn/
 *
 */


/*                 */
/*  ZNAJDOWANIE MIEJSC ZEROWYCH  */
/*                 */

// funkcja znajduje miejsca zerowe metodą bisekcji (szukania punktu zmiany znaku)
double miejsca_zerowe_bisekcja(double (*f)(double, double), double k, double x1, double x2, double eps) {
 double x, f1, f2, fx;

 if( f(x1, k) * f(x2, k) > 0 ) {
  printf("Blaedne dane\n");
  return sqrt(-2);
 }

 while ( fabs(f(x, k)) > 0 ) {
  f1 = f(x1, k);
  f2 = f(x2, k);
  x = (x1 + x2) / 2.0;
  fx = f(x, k);

  if (fabs(fx) < eps) {
   return x;
  } else if (fx*f1 > 0) {
   x1 = x;
  } else if (fx*f2 > 0) {
   x2 = x;
  }
 }
}

// funkcja znajduje miejsca zerowe metodą pochodnej (Newtona)
double miejsca_zerowe_Newton(double (*f)(double, double), double (*df)(double, double), double k, double x, double eps) {
 while( fabs(f(x, k)) > eps ) {
  x = x - f(x,k) / df(x,k);

 }

 return x;
}

// funkcja znajduje miejsca zerowe metodą siecznych
double miejsca_zerowe_sieczne(double (*f)(double, double), double k, double x1, double x2, double eps) {
 double x, fx, f1, f2;

 f1 = f(x1, k);
 f2 = f(x2, k);

 do {
  x = x1 - f1 * (x2 - x1) / (f2 - f1);
  fx = f(x, k);

  if (f1*fx>0) {
   x2 = x;
   f2 = fx;
  } else {
   x1 = x;
   f1 = fx;
  }
 } while( fabs(f(x, k)) > eps );

 return x;
}
 

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from miejsca_zerowe.ccCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/miejsca_zerowe.cc) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).