klasy.cpp

/** plik prezentuje podstawy programowania obiektowego w C++ :
 * deklaracje klasy
 * "zasiegowosc zmiennych"
 * dziedziczenie
 * deklarowanie konstruktorow i destruktorow
 * przeciążanie funkcji (na przykładzie konstruktora)
 * funkcje virtualne
 *
 * kompilacja: gcc -lstdc++ klasy.cpp
 **/

#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <memory>

using namespace std;

/// definicja klasy
class klasa1 {
 private:
  char prywatna; // ta zmienna nie bedzie dostepna z zewnatrz klasy
  // (chyba ze z klasy lub funkcji zadeklarowanej w dej czesci jako zaprzyjazniona:
  // friend class NAZWA_KLASY )
 public:
  /// konstruktory i destruktor
  klasa1() {
   prywatna = 1;
   publiczna = 6;
  } // odrazu tutaj tez mozna umieszczac cialo funkcji
  klasa1(char t);
  // mozemy definiowac kilka konstruktorow rozniacych sie argumentami
  // (podobnie jak z zwyklymi funkcjami, takze poza klasami - przeciazanie funkcji ...)
  ~klasa1(){
   cout << "to byl destruktor" << endl;
  }
  
  // klasa zawsze posiada (niezaleznie od tego czy jawnie go zdeklarujemy czy nie):
  // - konstruktor bezargumentowy
  // - konstruktor kopiujacy (przyjmujacy obiekt tej klasy jako argument)
  // - destruktor
  // - operator przypisania
  
  /// zmienne
  int publiczna; // tutaj nie mozna przypisac wartosci dlatego robie to w konstruktorach
  static int wspolna; // ta zmienna bedzie wspolna dla wszystkich obiektow tej klasy
  static const int stala = 7; // to bedzie stala,
   // aby nie tworzyc jej kopi w każdej instancji klasy deklarujemy ją jako static
  
  /// funkcje
  int funkcja1(int a, int b);
  double funkcja2(double x);
  // możemy deklarować funkcję o tej samej nazwie różniące się typami / liczbą argumentów
  int funkcja2() {
   return 0;
  };
  virtual int funkcja3() {
   return 1;
  };
  
  // poniższa funkcja4 jest metodą która może być wywołana dla obiektów tej klasy będących "const"
  const int& funkcja4() const {
   cout << "to było dla const" << endl;
   return publiczna;
  };
  // a to jej odpowiednik dla obiektów nie będących const
  int& funkcja4() {
   cout << "to było nie dla const" << endl;
   
   // zamiast przepisywać kod możemy tutaj wywołać metodą dla obiektów const
   return const_cast<int&>( static_cast<const klasa1*>(this)->funkcja4() );
   
   // przy okazji warto wspomnieć o operatorach rzutowania w stylu C++
   // w C++ mamy 4 operatory rzutowania:
   // - static_cast - pomiedzy typami spokrewnionymi
   // - dynamic_cast - w dół hierarchii klas
   // - const_cast - zniesienie const (chyba jedyny racjonalny przypadek pokazany wyżej)
   // - reinterpreter_cast - dowolna konwersja
   //   (dzięki niemu możemy tak jak w C rzutować dowolny obiekt na dowolny)
   // używa się ich operator<typ_na_kory_zutujemy>(obiekt_ktory_rzutujemy)
  };
};

/// deklaracja zmiennej statycznej z nadaniem jej wartości - jest to niezbeędne aby byla ona widoczna ...
int klasa1::wspolna = 0;

/// deklaracja funkcji znajdujących się w naszej klasie (metod)
/// jest to funkcja z wartosciami domyslnymi (coś takiego nie przejdzie w C !!!)
int klasa1::funkcja1(int a = 0, int b = 0) {
 return a + b;
}
double klasa1::funkcja2(double x) {
 return x/prywatna;
}
// konstruktor
klasa1::klasa1(char t) {
 prywatna = t;
 publiczna = 6;
}/// definicja klasy potomnej dla klasa1 (dziedziczacej z klasa1)
///
/// klasa ta dziedziczy publicznie czyli publiczne metody klasa1 będą publicznymi w klasa2
/// możliwe jest dziedziczenie private i protected (dostępne tylko dla dziedziczących)
///
/// poza tym warto wspomnieć o przydatnym gdy chcemy korzystać z dziedziczenia wielobazowego
/// po kilku klasach mających wspólnego przodka dziedziczeniu wirtualnym (gdy tak będziemy
/// definiowali dziedziczenie po wspólnym przodku to w klasie dziedziczącej wielokrotnie
/// po jego potomkach będzie on włączony jednokrotnie)
class klasa2 : public klasa1 {
 public:
  static int funkcja1(int a = 1, int b = 1) {
   return a * b;
  }
  virtual int funkcja3() {
   return 2;
  }
  int funkcja2() {
   return 3;
  }
  // aby nie nadpisało to "przeciążonych" funkcji o tej nazwie nalezy dać
  using klasa1::funkcja2;
  
  klasa2(char t);
  klasa2();
  
  // deklarowanie funktora
  void operator()(int i, int j) {
   printf("%d\n", i + j);
  }
};

/// dziedziczymy konstruktory
klasa2::klasa2(char t):klasa1(t) {}
klasa2::klasa2():klasa1() {}


/// przeciążenie operatora
int operator+ (klasa2 & kl, int liczba) {
 // tutaj argumenty pobrane zostały przez referncje ...
 // dziala to podobnie do wskaznikow przy czym adres przypisujemy tylko raz
 // a korzystamy bez wyłuskiwania wartości (jak z zmiennej a nie wskaznika)
 // operujemy jednak na orginalnej zmiennej a nie jej kopii (!!!)
 return liczba + kl.publiczna;
}

/// funkcja glowna programu
int main() {
 // funkcja statyczna jest dostępna nawet gdy nie ma rzadnego obiektu danej klasy
 int wynik = klasa2::funkcja1(4,8);
 printf("WYNIK: %d\n", wynik);
 
 // deklaracje obiektów naszej klasy klasa1
 klasa1 k11;
 klasa1 k12 = * new klasa1(2);
 // k12 zostanie uwtorzona na stercie (a k11 na stosie)
 // w tym miejscu należy także wspomnieć o operatorach new i delete dla tablic,
 // które powinny być stosowane w C++ zamiast malloc'a:
 // char* tabliczka = new char[20]
 // w ten sposób zaalokowalibyśmy na stercie 20 bajtów
 // nalezy zaznaczyć że obiekty takie należy zwalniać przez
 // delete [] tabliczka;
 // operatory te mogą być stsowane też do bardziej złożonych obiektów
 // - wołają one odpowiednio konstruktory i destruktory tworzonych obiektów
 
 // k11.prywatna=3; - tak nie mozna :-) bo prywatna
 
 cout << "funkcja2: " << k11.funkcja2(31) << " " << k12.funkcja2(31) << endl;
 
 k11.publiczna = 7;
 cout << "publiczna: " << k11.publiczna << " " << k12.publiczna << endl;
 
 k11.wspolna = 3;
 cout << "wspolna: " << k11.wspolna << " " << k12.wspolna << endl;
 k12.wspolna++;
 cout << "wspolna: " << k11.wspolna << " " << k12.wspolna << endl;
 
 
 /// wskaznik do klasy
 klasa1 * k1_wsk = &k11;
 cout << (*k1_wsk).funkcja1(11,56) << endl;
 
 /// sprytne wskazniki
 auto_ptr<klasa1> k1_auto_wsk(new klasa1(22));
 cout << "funkcja2: " << k1_auto_wsk->funkcja2(100) << endl;
 // jak widać uzywa się ich jak normalne wskaźniki
 // różnica polega na tym iż utworzony obiekt typu klasa1 jest skojarzony
 // z tym wskaznikiem i zostanie automatycznie usuniety przy usunieciu wskaznika
 // dzieki czemu obiekt zostanie automatycznie usuniety gdy wyjdziemy z zasiegu w ktorym dostepny byl wskaznik
 //
 // wskazniki auto_ptr ze wzgledu na swoje zachowanie przy kopiowaniu
 // sa niebezpieczne gdy przekazujemy je do funkcji poprzez wartosc lub przechowujemy w kolekcji ...
 // rozwiazaniem tego problemu jest stosowanie boost:shared_ptr i boost:week_ptr
 // shared_ptr posiada licznik "kopiowań" dzieki czemu usuniety zostanie
 // dopiero gdy przestaniemy korzystac z ostatniej jego kopii
 
 /// dziedziczenie
 klasa2 k21;
 cout << "funkcja1: " << k21.funkcja1() << endl;
 
 klasa2 * k22 = new klasa2(10);
 cout << "funkcja2: " << k22->funkcja2(100) << endl;
 // tak tez mozna miec wskaznik do klasy
 // warto takze zauwazyc ze zamiast (*k22). mozemy uzywac k22->
 
 cout << "jak widzimy funkcja2 zostala odziedziczona a funkcja 1 nadpisana ..." << endl;
 
 // wywołanie obiektu jak funkcji - dzięki zdefiniowaniu operatora ()
 k21(3, 4);
 
 
 /// wskaznik typu klasa1 moze wskazywac na obiekty pochodne od tej klasy
 k1_wsk = k22;
 // ale w takim wypadku nie dziala zwyczajne nadpisywanie funkcji
 cout << "funkcja1: " << k1_wsk->funkcja1() << " zachowuje sie jak z klasa1" << endl;
 // jednak dziala nadpisywanie gdy funkcje są deklarowane jako virtual
 cout << "funkcja3: " << k1_wsk->funkcja3() << " zachowuje sie jak z klasa2" << endl;
 
 
 cout << "przeciazony operator: " << k21 + 12 << endl;
}

/* na koniec wspomnę o paru ciekawszych rozwiązaniach związanych z
  wykorzystaniem programowania obiektowego:
  * mechanizm klasy możemy użyć celem opakowania wywołania jakiejś
   funkcji wraz przekazywanymi do niej argumentami
   (w tym celu w klasie umieszczamy pole identyfikatora akcji,
   pola argumentów wywoływanej funkcji oraz metodę związaną z
   jej wykonaniem; dzięki temu że możemy tworzyć kolekcje obiektów
   takiej klasy możemy m.in. kolejkować zadania do wykonania,
   jak również zapamiętywać historię wykonanych poleceń - opcja undo),
   patrz wzorzec projektowy komendy
  * mechanizm dziedziczenia możemy wykorzystać do próby dynamizacji typów -
   operując klasa bazowa możemy w jakiś sposób wytworzyć (zależnie od
   potrzeb) jakiś obiekt którejś z klas pochodnych (o typie tworzonego
   obiektu mogą decydować czynniki nieznane w trakcie kompilacji - np.
   wartość odczytana z pliku), do wyboru mamy kilka sposobów
   implementacji tego typu mechanizmu - patrz wzorce projektowe fabryk
   obiektów oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/RTTI
*/

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from klasy.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/klasy.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2017-07-14 07:16:55 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).