main.cpp

#include "main.h"
#include "MyWindow.h"

int main(void)
{
  moja_aplikacja application("application/moja_aplikacja");
  application.Run();

  return 0;
}

moja_aplikacja::moja_aplikacja(const char *signature)  : BApplication(signature)
{
  // lokuje i wyświetlam okno programu
  _mywindow = new MyWindow(BRect(232,148,569,294),"Tytuł okna",
    B_DOCUMENT_WINDOW_LOOK, B_NORMAL_WINDOW_FEEL,B_NOT_ZOOMABLE,0);
  _mywindow->Show();
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from main.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/gui_beos_demo/main.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).