MyWindow.h

// kontrola jednorazowego wczytywania
#ifndef _MYWINDOW_H
#define _MYWINDOW_H

 /* teraz to co naprawde istotne ... */
 
 // wczytujemy nagłówki dla elementow beos'owego GUI
 #include <InterfaceKit.h>

 #define MSG_PRZYSISK_1 'CONV'
 #define MSG_SELECT_1 'SS1'
 #define MSG_SELECT_2 'SS2'
 
 // deklarujemy to z czego bedziemy korzystac w wlasciwym pliku - MyWindow.cpp
 class MyWindow : public BWindow
 {
  public:  // publics functions
   MyWindow(BRect frame,const char *title,window_look look,
    window_feel feel,uint32 flags,uint32 workspace = B_CURRENT_WORKSPACE);
   void MessageReceived(BMessage *message);
   virtual bool  QuitRequested();
  
  protected: // protected members
   BAlert *alert_1;
   BMenu *select_menu;
   BMenuField *select;
 };

#endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from MyWindow.hCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/gui_beos_demo/MyWindow.h) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).