MyWindow.cpp

#include <Application.h>

#include "MyWindow.h"

// zmienna kontrolna z ktorej pozniej skorzystamy
bool wybrano_drugie_menu=0;

/***** Constructor ****/
MyWindow::MyWindow(BRect frame,const char *title,window_look look,window_feel feel,uint32 flags,uint32 workspace)
: BWindow(frame,title,look,feel,flags,workspace) {
 // funkcja: BRect(gorny_lewy_rog_X, gorny_lewy_rog_Y, dolny_prawy_rog_X, dolny_prawy_rog_Y)
 // - pozycjonuje i nadaje rozmiar obiektowi

 // dodaje punkty menu rozwijanego
 // na poczatku pojawi sie tekst "wpisywana nazwa menu"
 select_menu = new BMenu("wpisywana nazwa menu");
 select_menu->AddItem(new BMenuItem("opcja 1", new BMessage(MSG_SELECT_1)));
 select_menu->AddItem(new BMenuItem("opcja 2", new BMessage(MSG_SELECT_2)));
 
 // to "zaklecie" pozwoli nam na wybieranie opcji w menu
 select_menu->SetLabelFromMarked(true);
 // mozemy tez wybrac opcje ktora bedzie wybrana na poczatku
 // jednak wtedy bez znaczenia jest polecenie: BMenu("wpisywana nazwa menu")
 // gdyz na starcie bedzie widoczna ta ustalona ponizej wartosc domyslna
 //(select_menu->ItemAt(0))->SetMarked(true);

 // tworzymy i umieszczamy menu rozwijane
 select = new BMenuField(BRect(15, 45, 300, 55), "Menu", "Wyswietlana etykieta menu:", select_menu);
 AddChild(select);


 // dodaje przysisk - przekazuje on komunikat zdefiniowany w MSG_PRZYSISK_1
 AddChild( new BButton( BRect(15, 10, 100, 40), "Przycisk", "Nazwa przycisku",
  new BMessage( MSG_PRZYSISK_1 ) ) );
}

// okreslam reakcje na przekazywane komunikaty
void MyWindow::MessageReceived(BMessage *message)
{
 int wynik;
 
 switch (message->what){
 // gdy zostal odebrany komunikat zdefiniowany w MSG_PRZYSISK_1
 case MSG_PRZYSISK_1:
  
  // wyswietl komunikat BAlert:
  // ponizej jest B_IDEA_ALERT z trzema przyciskami - ulozone w rownych odstepach: B_EVEN_SPACING
  alert_1 = new BAlert("", "wybierz rodzaj komunikatu:", "alert", "warning", "info",
   B_WIDTH_AS_USUAL, B_EVEN_SPACING, B_IDEA_ALERT);
  wynik = alert_1->Go();
  // mozna by to zapisac krocej: wynik = (new BAlert("", "wybierz rodzaj komunikatu:",
   "alert", "warning", "info", B_WIDTH_AS_USUAL, B_OFFSET_SPACING, B_IDEA_ALERT) )->Go();
  
  // moga byc tez B_STOP_ALERT z dwoma przysiskami
  if (wynik==0)
   (new BAlert("", "treść komunikatu", "OK 1", "OK 2", NULL, B_WIDTH_AS_USUAL,
    B_OFFSET_SPACING, B_STOP_ALERT))->Go();
  // albo B_WARNING_ALERT z trzema
  if (wynik==1)
   (new BAlert("", "treść komunikatu", "OK 1", "OK 2", "OK 3", B_WIDTH_AS_USUAL,
    B_OFFSET_SPACING, B_WARNING_ALERT))->Go();
  // i najprostrzy - - standardowy (B_INFO_ALERT)
  if (wynik==2)
   (new BAlert("", "treść komunikatu", "OK"))->Go();
  
  // BAlert z dwoma guzikami moze wygladac tez tak (wyswietli sie gdy wybierzemy druga opcje menu):
  if (wybrano_drugie_menu) (new BAlert("", "wybrałeś opcję nr 2", "OK 1", "OK 2", NULL,
   B_WIDTH_AS_USUAL, B_EVEN_SPACING, B_STOP_ALERT))->Go();
  
  // koncze instrukcje case
  break;
 
 // gdy wybrana zostanie pierwsza pozycja menu
 case MSG_SELECT_1:
  wybrano_drugie_menu =0;
  break;
  
 // gdy wybrana zostanie pierwsza pozycja menu
 case MSG_SELECT_2:
  wybrano_drugie_menu =1;
  break;
  
 default:
  BWindow::MessageReceived(message);
  break;
 }
}

/***** QuitRequested ****/
bool MyWindow::QuitRequested()
{
 // przekazuje sygnal nakazujacy zakonczenie - takie rozwiazanie wymaga #include <Application.h>
 be_app->PostMessage(B_QUIT_REQUESTED);
 return(true);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from MyWindow.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/gui_beos_demo/MyWindow.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).