fork.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje rozgałęzianie programu i komunikację międzyprocesową
 *
 */


#define _GNU_SOURCE
// (lub _XOPEN_SOURCE) dla WEXITSTATUS

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>

void zakonczenie() {
 fprintf(stderr ,"Postanowiłem skończyć ... PID %d\n", getpid());
}

main(int argc, char *argv[], char *envp[]) {
 
 // w zasadzie nalezaloby okreslic funkcje obslugujaca sygnal informujacy o smierci potomka
 // i wywolujaca wtedy funkcje z waitpid(-1, NULL, WNOHANG); ... inaczej beda powstawaly pocesy zombie
 // jak to zrobic pokazane jest w dsp_gui_gtk.c
 
 pid_t pid, parent_pid;
 parent_pid = getpid();
 
 // ustalamy jaka funkcja ma być wykonywana przed exit(); nie będzie wykonywana przed abort();
 // która brutalniej kończy program
 atexit( zakonczenie );
 
 // rozgałęziamy proces
 switch (pid = fork()) {
  case -1: // funkcja zwróciła -1 co oznacza błąd
   fprintf(stderr, "Error in fork\n");
   return 1;
  
  case 0: // funkcja zwróciła zero co oznacza że jesteśmy w procesie potomnym
  {
   printf("Jestem procesem potomnym. Moj PID = %d, PID mojego rodzica to: %d\n", getpid(), parent_pid);
   
   // mogę wykonać jakiś program i dalej kontynuować
   int retcode = system ("ls -l");
   printf("Nadal żyję !!! A komenda odpalona w system() zwróciła kod powrotu: %d\n", WEXITSTATUS(retcode));
   
   // do uruchamioania zewnętrznego programu można także spróbować użyć posix_spawnp()
   // działa ona na zasadzie połączenia fork() i exec() ... więcej info w man
   
   char* katalog_domowy = getenv("HOME");
    // pobieram zawartość zmiennej środowiskowej HOME (określającej katalog domowy)
   printf("moim katalogiem domowym jest: %s\n", katalog_domowy);
   
   // dostęp do zmiennych środowiskowych możliwy jest także przez tablicę będącą
   // trzecim argumentem funkcji main:
   while (*envp) { // pętla wypisuje wszystkie przekazane do programu zmienne środowiskowe
    printf("%s\n", *envp++);
  }
   
   // można również tworzyć zmienne środowiskowe ...
   // setenv("nazwa zmiennej", "tresc", nadpisz);
   // nadpisz==0 nie nadpisuję ewentualnej istniejącej takiej zmiennej
   // nadpisz==1 nadpisuje
   setenv("HOME", "/tmp", 1);
   // uwaga: zmianie ulega tylko środowisko aktualnego programu i programów przez niego
   //    wywoływanych a nie systemu (inne procesy nie odczują zmiany)
   // oraz usuwać:
   // unsetenv("fork_testowa"); // usuwam utworzoną przez siebie zmienną środowiskową
   
   printf("a teraz moim katalogiem domowym jest:\n");
   // mogę też zastąpić siebie jakimś programem
   execlp("printenv", "printenv", "HOME", 0);
   printf("a teraz zostałem zastąpiony innym programem i się nie wypiszę :-(\n");
   
   exit(0);
  }
  
  default: // funkcja zwróciła coś innego od 0 i -1 oznacza to że jestesmy w pocesie macierzystym
    // i otrzymaliśmy pid naszego dziecka ...
  {
   printf("Jestem procesem macierzystym. Moj PID = %d, PID mojego potomka to: %d\n", getpid(), pid);
   
   // poczekam aż potomek się zakończy ...
   // warto zauważyć że dopóki nie będę czekał wykonuje się współbierznie z potomkiem ...
   // w szczególności nawet mógłbym się zakończyć ...
   // rodzicem potomka powinien stac się wtedy init (proces o PID==1)
   wait(0);
   printf("potomek już zrobił swoje ...\n");
  }
 }
 
 
 // tworzymy łącze nienazwane - rurę ...
 int deskryptory_rury1 [2];
 if ( pipe(deskryptory_rury1) == -1 ) fprintf(stderr, "Error in pipe\n");
 //deskryptory_rury1[0] - odbiór z rury
 //deskryptory_rury1[1] - wysyłanie przez rurę
 
 // znowu rozgałęziamy proces
 switch (pid = fork()) {
 case -1: // funkcja zwróciła -1 co oznacza błąd
  fprintf(stderr, "Error in fork\n");
  return 1;
 
  case 0:
  {
   dup2(deskryptory_rury1[1], 1); // podmieniamy deskryptor 1 (stdout) na koniec rury do pisania
   // dla stdin, sdtou i stderr mamy domyślnie otwarte deskryptory o numerach ustalonych na sałe
   // nazwa strumienia in/out - numer deskryptora
   // stdin - 0
   // stdout - 1
   // stderr - 2
   close(deskryptory_rury1[1]); // zamykmy bo skopiowaliśmy na stdout
   close(deskryptory_rury1[0]); // zamykamy bo piszemy a nie czytamy
   system ("uname -a");
   
   pause(); // zatrzymuje program w oczekiwaniu na sygnał
   
   while (1); // to i tak sie nie wykona bo sygnałem będzie SIGTERM
   
   return 0;
  }
 
  default:
  {
   FILE *rura = fdopen(deskryptory_rury1[0], "r"); // tym razem kojarzymy z rurą obiekt typu FILE ...
   // identyczny efekt możnaby uzyskać przez
   //FILE *rura = popen( "uname -a", "r" );
   // jednak ten w odróznieniu od prezentowanego tutaj nie umożliwia skonstruowania
   // komunikacji dwukierunkowej
   
   char napis [20];
   fgets( napis, 20, rura ); // pobieram z rury 20 znaków ...
   printf("%s\n", napis); // i wypisuję
   
   kill(pid, SIGTERM); // prosimy potomka by się zakończył ... poprzez wysłanie sygnału (więcej w unix.c)
   return 1;
  }
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from fork.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/fork.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).