dsp_gui_qt.h

/*
 *
 * więcej informacj w dsp_gui_qt.c
 *
 */
 
 #include <qvbox.h>

/** deklarujemy klasę naszego okna, w oparciu o pudełko pionowe (ustawia obiekty wkładane do niego jeden pod drugim) **/
class MyWindow : public QVBox
{
 Q_OBJECT
 public:
  MyWindow( QWidget *parent=0, const char *name=0 );
  int copy_dsp_work;
 public slots:
  void button1_action();
  void button2_action();
  void button3_action();
  void button4_action();
 protected:
  int pid;
};
 

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from dsp_gui_qt.hCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/dsp_gui_qt/dsp_gui_qt.h) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).