dsp_gui_qt.cpp

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje bardzo popularną bibliotekę tworzenia GUI, wykorzystywaną m.in. w KDE - Qt
 *
 * jest jednocześnie użytecznym interfejsem dla programu dsp.c, który implementuje
 * software'ową pętlę pomiędzy wejściem liniowym a wyjściem głośnikowym (dla układów CMI9880)
 *
 *
 * kompilacja (w Debianie 3.1): g++ plik_zrodlowy.cpp -o plik_wynikowy -I/usr/include/qt3/ -lqt-mt
 * jednak gdy chcemy tworzyć własne funkcje obsługi sygnałów to musimy skorzystać też z programu "moc"
 * i wtedy lepszym rozwiązaniem wydaje się być załączony Makefile
 *
 * zachecam do zapoznania się z tutorialem oraz dokumentacją na: http://www.jtz.org.pl/Inne/QT-Tutorial/
 * oraz tutorialem na: http://free.of.pl/q/qtmoux/
 * warto też zapoznaść się z środowiskiem "Qt designer" (designer),
 * przydatnym przy większych projektach oraz do odnalezienia tego co nam akurat potrzeba ...
 *
 */
 
// nalezy ustawic sciezke i nazwe na ktora skompilowany jest dsp.c
#define DSP_PROG_PATH "/home/rrp/audio-video/tuner_tv_azx_unmute"
#define DSP_PROG_NAME "tuner_tv_azx_unmute"

#include <unistd.h> // dla: fork(), execl(), execlp()
#include <signal.h> // dla: kill()

// nagłówki definicyjne klas Qt:
#include <qapplication.h>
#include <qpushbutton.h>
#include <qfont.h>
#include <qvbox.h>
#include <qhbox.h>

// nagłówek z deklaracją klasy naszego okna, ...
#include "dsp_gui_qt.h"

/** konstruktor klasy naszego okna (funkcja wywoływana przy tworzeniu obiektu tego typu) **/
MyWindow::MyWindow( QWidget *parent, const char *name ) : QVBox( parent, name )
{
 resize( 550, 80 ); // określamy rozmiar naszego pudełka
 
 QHBox *box1 = new QHBox( this ), *box2 = new QHBox( this );
 // tworzymy dwa pudełka poziome będące dziećmi naszego pudełka pionowego box0

 // przyciski
 QPushButton *button1 = new QPushButton( "TV application", box1 ); // tworzymy przycisk
 QPushButton *button2 = new QPushButton( "Mixer application", box1 ); // tworzymy przycisk
 QPushButton *button3 = new QPushButton( "Radio application", box1 ); // tworzymy przycisk
 QPushButton *button4 = new QPushButton( "Start / Stop", box2 ); // tworzymy przycisk
 button4->setFont( QFont( "Times", 18, QFont::Bold ) ); // zmieniamy czcionke przycisku

 connect( button1, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(button1_action()) );
 connect( button2, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(button2_action()) );
 connect( button3, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(button3_action()) );
 connect( button4, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(button4_action()) );
}


/** klasa naszego okna - funkcje akcji **/
void MyWindow::button1_action() {
 // jeżeli nie zamierzamy korzystać z podawanych do funkcji argumentów można ich nie podawać
 if (fork() == 0) {
  execlp("xawtv", "xawtv", 0);
 }
}
void MyWindow::button2_action() {
 if (fork() == 0) {
  execlp("gamix", "gamix", 0);
 }
}
void MyWindow::button3_action() {
 if (fork() == 0) {
  execlp("konsole", "konsole", "-e", "radio", 0);
 }
}
void MyWindow::button4_action() {
 // w zasadzie możnaby tu umieścić kod tego programu, ale wersja tekstowa jest przydatna na
 // terminalu (fbtv, radio) oraz wydaje mi się że zaciemniłoby to obraz tego programu
 if (copy_dsp_work == 0) {
  pid = fork();
  if (pid == 0) {
   execl(DSP_PROG_PATH, DSP_PROG_NAME, 0);
  } else if (pid != -1){
   copy_dsp_work = pid;
  }
 } else {
  kill(copy_dsp_work, 15);
  copy_dsp_work = 0;
 }
}


/** funkcja główna programu **/
int main( int argc, char **argv )
{
 QApplication a( argc, argv ); // tworzymy obiekt zarządzający zasobami aplikacji
 
 MyWindow w; // utworzenie obiektu z klasy moje okno
 w.copy_dsp_work=0; // ustwienia poczatkowe zmiennej
 
 a.setMainWidget( &w ); // ustalamy że pudełko box0 będzie głównym oknem aplikacji
 w.show(); // pokazujemy nasze okno ...

 return a.exec();
  // pętla główna programu i zwrócenie kodu zwróconego przez a.exec() do rodzica ...
}

/* gdybyśmy chcieli nie używać kasy okna funkcja ta wyglądłaby jak poniżej:
 int main( int argc, char **argv )
 {
  QApplication a( argc, argv );
   // tworzymy obiekt zarządzający zasobami aplikacji
  
  QVBox box0;
   // tworzymy pudełko pionowe (ustawia obiekty wkładane do niego jeden pod drugim)
  box0.resize( 300, 80 );
   // określamy rozmiar naszego pudełka
 
  QHBox box1( &box0 ), box2 ( &box0 );
  // tworzymy dwa pudełka poziome będące dziećmi naszego pudełka pionowego box0
 
  // przyciski
  QPushButton button1( "TV application", &box1 ); // tworzymy przycisk
  QPushButton button2( "Mixer application", &box1 ); // tworzymy przycisk
  QPushButton button3( "Radio application", &box1 ); // tworzymy przycisk
  QPushButton button4( "Start / Stop", &box2 ); // tworzymy przycisk
  button4.setFont( QFont( "Times", 18, QFont::Bold ) ); // zmieniamy czcionke przycisku
 
  // wywolania funkcji wiazacych akcje typu:
  // QObject::connect( &quit, SIGNAL(clicked()), &a, SLOT(quit()) );
 
  a.setMainWidget( &box0 ); // ustalamy że pudełko box0 będzie głównym oknem aplikacji
  box0.show(); // pokazujemy nasze okno ...
 
  return a.exec();
   // pętla główna programu i zwrócenie kodu zwróconego przez a.exec() do rodzica ...
 }
*/

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from dsp_gui_qt.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/dsp_gui_qt/dsp_gui_qt.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).