dsp.c

/*
 * plik ma na celu prezentację ciekawych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje korzystanie z pliku /dev/dsp oraz serwera dźwiękowego arts,
 *
 * kompilacja: gcc `artsc-config --cflags` `artsc-config --libs` dsp1.c
 *
 * praktycznym wykorzystaniem tego programu jest implementacja pętli pomiędzy
 * wejściem liniowym a wyjściem głośnikowym w karcie dźwiękowej opartej o ICH6 + CMI9880
 *
 * pierwotna wersja tego programu była tylko prostą modyfikacja programu obrazującego
 * korzystanie z /dev/dsp - parrot.c ( ftp://adlib.rsch.tuis.ac.jp/pub/Linux/multi_media_guide/ )
 * obecnie kod programu został całkowicie przepisany oraz wzbogacony o obsługę serwera dźwięku arts
 *
 * więcej o arts: http://www.arts-project.org/doc/mcop-doc/artsc.html
 *
 */

#include <linux/soundcard.h>
#include <kde/artsc/artsc.h>

#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>

#define SAMPLE_PER_SECOND 48000
#define SAMPLE_SIZE 16
#define CHANNELS 2

int tmp;

int main() {
 
 /// inicjalizacja arts
 arts_init();
 arts_stream_t arts_stream = arts_play_stream( SAMPLE_PER_SECOND, SAMPLE_SIZE, CHANNELS, "arts_dsp_copy" );
 arts_stream_set( arts_stream, ARTS_P_BUFFER_TIME, 50 );
   // bufor na 50 ms gdyby nie bylo tej instrukcji to byloby duze opoznienie
 arts_stream_set( arts_stream, ARTS_P_BLOCKING, 0 );
 int packet_size = arts_stream_get( arts_stream, ARTS_P_PACKET_SIZE );
 
 /// bufor
 char * buf;
 buf = malloc(packet_size);
 
 /// otwarcie /dev/dsp do odczytu
 int source_d = open("/dev/dsp", O_RDONLY);
 if (source_d < 0) {
  fprintf(stderr, "%s\n", strerror(errno));
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 
 /// konfiguracja /dev/dsp
 // funkcja ioctl w przypadku bledu zwraca < 0 i ustawia errno
 // ale dla uproszczenia nie obsługuję tu tych błedów
 tmp = SAMPLE_PER_SECOND;
 ioctl(source_d, SOUND_PCM_WRITE_RATE, &tmp);
 tmp = SAMPLE_SIZE;
 ioctl(source_d, SOUND_PCM_WRITE_BITS, &tmp);
 tmp = CHANNELS;
 ioctl(source_d, SOUND_PCM_WRITE_CHANNELS, &tmp);
 
 /// pętla kopiująca
 while (1) {
  tmp = read(source_d, buf, packet_size);
  arts_write(arts_stream, buf, tmp);
  // kiedys program ten zapisywal tutaj do /dev/dsp zamiast do arts ...
 }
 
 /// zakanczanie programu
 // w zasadzie to to powinno byc w obsludze sygnalu SIGINT (Ctrl+C) i SIGTERM (program kill bez opcji)
 // ale i tak przy zakonczeniu to zostanie zwolnione ...
 close(source_d);
 arts_close_stream( arts_stream );
 arts_free();
 free(buf);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from dsp.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/dsp.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).