czekanie.c

/*
 * plik ma na celu prezentację ciekawych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje metody wykonywania precyzyjnych przerw w programach
 *
 * uwaga: aby uzyskać naprawde dokładne przerwy należy prezentowane tu metody wyczekiwania
 * łączyć z metodami powodującymi uprzywilejowanie naszego procesu w dostępie do procesora
 * opisanymi w zawieszacz.c i priorytety.c
 *
 */

#include <stdio.h>


// funkcja zwracajaca wartosc rejestru zliczajacego takty procesora
unsigned long long czas() {
 asm( "rdtsc" );
}

struct timeval tv_1;
unsigned long long czas2() {
 gettimeofday ( &tv_1, NULL );
 return (unsigned long long)( tv_1.tv_sec * 1000000 + tv_1.tv_usec );
  // zmiesci sie to nam gdyz 10^6 * 2^32 < 2^64
}


int main (int argv, char *args[]) {

 int ile = atoi(argv[1]); // czas czekania w us
 
 // czekanie aktywne w oparciu o licznik taktów i pomiar czasu czekania ...
 // czekanie to moze dzialac nawet z precyzja kilku nanosekund
 // - zalezy to od predkosci taktowania procesora ...
 struct timeval tv_1, tv_2;
 gettimeofday ( &tv_1, NULL );
  tmp1 = czas() + 3000*ile;
  while ( czas() < tmp1);
 gettimeofday ( &tv_2, NULL );
 printf("CZAS [us]: %li\n",
  (tv_2.tv_sec * 1000000 + tv_2.tv_usec) - (tv_1.tv_sec * 1000000 + tv_1.tv_usec) );
 
 // jak widzimy pomiar ten jest dosc dokladny (jest sytematyczne zawyzenie
 // ale wiaze sie ono z czasem wykonywania dodatkowych instrukcji ...
 // dla czasów oczekiwań > 4us można zatem zrealizować z wykorzystaniem gettimeofday
 // nalezy wtedy korzystac z czas2() oraz nie podawac mnoznika 3000
 // ktory jest zwiazany z predkoscia procesora (w przykladzie 3GHz
 // mnoznik ten mozna obliczas z wykorzystaniem polaczenia obu metod
 
 // wiecej na ten temat w zrodlach "Sterowanie magnetowidem"
 
 // na koniec trzeba tez wspomniec o nanosleep(), ktora zgodnie z dokumentacja man powinna
 // dla czasow <2ms i polityce szeregowania czasu rzeczywistego uzywac aktywnego czekania
 // jednak z przeprowadzonych testow wynika ze przynajmniej nie zawsze tak sie dzieje ...
 
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from czekanie.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/czekanie.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).