alokacja_pamieci.c

/*
 * plik ma na celu prezentację metod ręcznego zarządzania pamięcią
 * oraz możliwości korzystania z plików mapownych na obszary pamięci
 *
 */


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> /* for malloc itp */
#include <string.h> /* for memcpy */
#include <fcntl.h> /* for open */
#include <sys/mman.h> /* for mmap */

int main (int argc, char *argv[]) {
 /// ręczna alokacja pamięci
 /// na ogół podobny efekt można uzyskać deklarując tablica[jakas_zmienna]
 /// ale to nie działa w starszych implementacjach C
 /// zobacz: http://pl.wikibooks.org/wiki/C/Wskaźniki#Dynamiczna_alokacja_pami.C4.99ci
 /// ponadto metoda tablica[wartosc] narzuca ograniczenie na ich rozmiar związane
 /// z ograniczeniem rozmiaru stosu, dlatego lepiej duże tablice alokować dynamicznie

 
 // wskaźnik na naszą tablicę
 char * tab = NULL;
 // rozmiar naszej tablicy
 int tab_size = 15;
 // aloakcja pamięci dla naszej tablicy + nadanie poprawnej wartości wskażźnikowi na nią
 // podobnie działa calloc z tym że dodatkowo zarezerwowany obszar zapisuje zerami
 tab = malloc(sizeof(*tab) * tab_size );
 
 /// wppisanie czegoś do naszej tablicy
 memcpy(tab, "Ala ma kota", 12); // długość napisu + 1 bo null-end string
 
 // sprawdzenie
 printf("%s - %c\n", tab, tab[4]);
 
 // ustalenie nowego rozmiaru i inne pomocnicze
 // aby zobaczyć że następuje przeniesienie należy program wywołać z dwoma argumentem
 // stanowić on będzie rozmiar nowej tablicy oraz zpowoduje zajęcie pamięci za naszą tablicą
 // użyicie rozmiaru
 if (argc > 1) {
  tab_size = atoi(argv[1]);
  char *tab2 = malloc(sizeof(*tab) * 1000 );
  printf("%s\n\n", tab2);
 } else {
  tab_size = 40;
 }
 char *old_tab = tab;
 
 /// zwiększenie rozmiaru naszej tablicy
 // jeżeli nie jest możliwe zwiększenie obecnego rozmiaru (musi to być obszar ciągły)
 // alokowany jest nowy obszar, a dane są kopiowane
 // w związku z powyższym zwrócony wskaźnik może się różnić od podanego !!!
 tab = realloc(tab, sizeof(*tab) * tab_size);
 
 if (old_tab == tab)
  puts("nieprzeniesione");
 else
  puts("przeniesione");
 
 // sprawdzenie
 printf("%s - %c\n", tab, tab[25]);
 memcpy(tab, "Ala ma kota. Kot ma Ale. Czyzby ...", tab_size);
 printf("%s - %c\n", tab, tab[25]);
 
 /// usuwamy naszą tablice
 free(tab); // zwalniamy ten obszar pamięci
 tab = NULL; // kasuję wartośc wskaźnika (bo obszar zwolniony)
 
 /// zamapowanie fragmentu pliku (lub urządzenia) do pamięci
 int deskryptor = open( "/etc/passwd", O_RDONLY ); // zobacz unix.c
 
 tab = mmap(NULL, 50, PROT_READ, MAP_SHARED, deskryptor, 0);
 // mapujemy 50 bajtów z przesunięciem 0 (musi być ono być wielorotnośią
 // wartości PAGESIZE - zobacz getpagesize()) z pliku określonego przez
 // deskryptor na wspólny dla wszystkich kożytsających z pliku (MAP_SHARED)
 // obszar pamięci do odczytu w przypadku zapisów ważne jest wykonanie
 // msync (synchronizacji)lub munmap (odmapowania); ilość wczytanych danych
 // jest zaokrąglana w górę do całkowitej wielokrotności PAGESIZE
 //
 // właśnie w przypadku MAP_SHARED jest to wygodny mechanizm współdzielenia pamięci
 // przez kilka procesów, jeżeli chemy mieć włany bufor należy skorzystać z MAP_PRIVATE
 
 // sprawdzenie
 printf("%s\n", tab);
 
 /// odmapowanie
 munmap(tab, 20);
 tab=NULL;
 
 // na koniec warto wspomniec takze o mozliwosci zablokowania wyswapowywania
 // pamięci naszego procesu lub jej części przy pomocy funkcji mlock lub mlockall
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from alokacja_pamieci.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/alokacja_pamieci.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).